Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Việt

Dung dịch X chứa các ion Fe3+, SO4 2- , NH4+ , Cl- . Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng được 0,672 lít khí( đktc) và 1,07 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với Bacl2 dư thu 4,66g kết tủa Tính tổng khối lượng muối khan thu đc khi cô cạn dung dịch X
Có ai ở đây không? Mình thực sự cần sự giúp đỡ từ các Bạn để giải đáp một thắc mắc. Bạn nào giỏi về mảng này có thể chỉ giáo mình với.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta đi từng bước như sau:

Bước 1: Phân tích chất ban đầu
Trong dung dịch X có chứa các ion Fe3+, SO4 2-, NH4+ , Cl-. Gọi số mol của các ion trong phần 1 từ chất X ban đầu là a. Khi chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau, số mol của các ion còn lại trong phần 2 cũng là a.

Bước 2: Phân tích các phản ứng
Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng. Điều này cho biết Fe3+ và NH4+ trong phần 1 sẽ phản ứng với OH- để tạo kết tủa. Cụ thể, phản ứng xảy ra như sau:
Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3
NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Phần 2 tác dụng với BaCl2 dư. Điều này cho biết SO4 2- trong phần 2 sẽ phản ứng với Ba2+ để tạo kết tủa BaSO4:
Ba2+ + SO4 2- → BaSO4

Bước 3: Quy hoạch phương trình
Tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X có thể tính bằng tổng khối lượng các chất rắn sau các phản ứng đã xảy ra. Đặt số mol các chất tạo kết tủa sau phản ứng là b.

Theo phản ứng Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3, 1 mol Fe(OH)3 tạo thành từ 1 mol Fe3+. Khối lượng Fe(OH)3 thu được từ phần 1 là 1,07 g, nên số mol Fe3+ là 1,07/Fe(OH)3.

Theo phản ứng Ba2+ + SO4 2- → BaSO4, 1 mol BaSO4 tạo thành từ 1 mol SO4 2-. Khối lượng BaSO4 thu được từ phần 2 là 4,66 g, nên số mol SO4 2- là 4,66/BaSO4.

Bước 4: Tính khối lượng muối khan
Tổng khối lượng muối khan = khối lượng Fe(OH)3 + khối lượng BaSO4.
Gọi M là khối lượng molar của Fe(OH)3, và N là khối lượng molar của BaSO4. Ta có khối lượng muối khan là:
M * (1,07/Fe(OH)3) + N * (4,66/BaSO4)

Bước 5: Đưa kết quả
Thay giá trị của M và N vào biểu thức tính toán trên, chúng ta sẽ có đáp án cuối cùng cho tổng khối lượng muối khan.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
2.20733 sec| 2219.594 kb