Lớp 10
40điểm
3 năm trước
Vũ Văn Nam

Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi \({r_a} = r + {r_b} + {r_c}.\)
Mình đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng đây. Có ai có thể nhẹ nhàng hướng dẫn mình không? Làm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để chứng minh tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi \({r_a} = r + {r_b} + {r_c}\), ta cần sử dụng các kiến thức về bán kính đường tròn ngoại tiếp và độ dài các cạnh trong tam giác.

Phương pháp giải:
1. Giả sử tam giác ABC vuông tại A.
2. Khi đó, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là \(R = \dfrac{AB}{2}\).
3. Theo công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, ta có:
\({r_a} = R = \dfrac{AB}{2}\).
4. Xác định độ dài cạnh của tam giác ABC:
- \(AB = 2R = 2{r_a}\).
- \(AC = 2R = 2{r_b}\).
- \(BC = 2R = 2{r_c}\).
5. Thay các giá trị trên vào công thức \({r_a} = r + {r_b} + {r_c}\):
\({r_a} = r + {r_b} + {r_c} \iff 2{r_a} = r + 2{r_b} + 2{r_c}\).
6. Vì các cạnh của tam giác ABC lần lượt bằng \(2{r_a}\), \(2{r_b}\), \(2{r_c}\), nên ta có:
\({r_a} = r + {r_b} + {r_c}\).
7. Do đó, ta đã chứng minh được "tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi \({r_a} = r + {r_b} + {r_c}\)".

Câu trả lời: Ta đã chứng minh được rằng tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi \({r_a} = r + {r_b} + {r_c}\).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46362 sec| 2239.734 kb