Lớp 7
10điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
QUANG HUY

Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM, BN vuông góc với nhau, trọng tâm G. Biết AM = 4,5cm, BN = 6cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác MGM, ta có MG^2 = GM^2 + AM^2. Tương tự, áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác BGN, ta có GN^2 = BG^2 + BN^2. Thay các giá trị đã biết vào, ta có MG^2 = 4.5^2 - (6/2)^2 và GN^2 = 6^2 - (4.5/2)^2. Từ đó tính được giá trị của MG và GN.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo thuộc tính của trung tuyến, ta có AG = GM và BG = GN. Vì AG là đường cao của tam giác ABC nên AG = 2GM. Tương tự, BG = 2GN. Vậy ta có AG = 2GM = 2 × 4.5/2 = 4.5 cm và BG = 2GN = 2 × 6/2 = 6 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Áp dụng định lí Pythagoras cho tam giác AMB, ta có cạnh AB = sqrt(4.5^2 + 6^2) = 7.5 cm. Do đó cạnh AB của tam giác ABC cũng là 7.5 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo định lý Pythagoras, ta có cạnh AC của tam giác ABC là căn bậc hai của tổng bình phương hai cạnh AM và BN. Vậy AC = sqrt(4.5^2 + 6^2) = 7.5 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp giải:
Ta biết rằng đường trung tuyến chia một đoạn thẳng thành hai đoạn bằng nhau và độ dài đường trung tuyến bằng một nửa độ dài đoạn thẳng ban đầu. Vì vậy, ta có:

AG = GM = 2,25cm (độ dài đường trung tuyến AM chia làm 2 đoạn bằng nhau)
BG = GN = 3cm (độ dài đường trung tuyến BN chia làm 2 đoạn bằng nhau)

Theo tính chất của trọng tâm, trọng tâm của tam giác là trung điểm của các đoạn thẳng nối từ mỗi đỉnh đến trung điểm của cạnh tương ứng. Vì vậy, ta có:

AG = 2/3 AD (AG là đoạn thẳng nối từ đỉnh A đến trọng tâm G, AD là cạnh tương ứng với đỉnh A)
BG = 2/3 BE (BG là đoạn thẳng nối từ đỉnh B đến trọng tâm G, BE là cạnh tương ứng với đỉnh B)
CG = 2/3 CF (CG là đoạn thẳng nối từ đỉnh C đến trọng tâm G, CF là cạnh tương ứng với đỉnh C)

Từ đó, ta có hệ phương trình:

2/3 AD = 2,25cm
2/3 BE = 3cm

Suy ra: AD = 3,375cm và BE = 4,5cm

Vậy độ dài các cạnh của tam giác ABC là AD = 3,375cm, BE = 4,5cm và CF = 4,5cm (do trọng tâm G chính là giao điểm của các đường trung tuyến nên CF = BE).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46717 sec| 2264.203 kb