Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ngọc

cho biết dân số châu á năm 2002 là 3766 triệu/km vuông . dân số thế giới là 6215 triệu người . cho biết dân số châu á chiếm bao nhiêu phần trăm thế giới
Mọi người ơi, mình đang cảm thấy rất lo lắng không biết phải giải quyết câu hỏi này như thế nào, mai phải nộp bài cho giáo viên rồi. Bạn nào thông thái giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính phần trăm dân số châu Á chiếm trong tổng dân số thế giới, ta sử dụng công thức sau:

Phần trăm dân số châu Á = (Dân số châu Á / Dân số thế giới) * 100

Với:
Dân số châu Á = 3.766 triệu/km vuông
Dân số thế giới = 6.215 triệu người

Cách 1:
Đầu tiên, ta chuyển đổi đơn vị dân số châu Á từ triệu/km vuông sang triệu người để đồng nhất với đơn vị dân số thế giới.

Dân số châu Á = Số dân / Diện tích = 3.766 triệu/km vuông * 1 km vuông = 3.766 triệu người

Giờ ta áp dụng công thức để tính phần trăm:
Phần trăm dân số châu Á = (3.766 triệu người / 6.215 triệu người) * 100 ≈ 60.54%

Vậy, phần trăm dân số châu Á chiếm trong tổng dân số thế giới khoảng 60.54%.

Cách 2:
Ta có thể tính phần trăm dân số châu Á trực tiếp từ dữ liệu ban đầu.

Phần trăm dân số châu Á = (3766 triệu/km vuông / 6215 triệu người) * 100 ≈ 60.54%

Vậy, phần trăm dân số châu Á chiếm trong tổng dân số thế giới khoảng 60.54%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Áp dụng công thức, ta tính được phần trăm dân số châu Á chiếm trong dân số thế giới là: (3766 / 6215) * 100 = 60.61%.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính phần trăm dân số châu Á chiếm trong dân số thế giới, ta có thể sử dụng công thức: (Dân số châu Á / Dân số thế giới) * 100.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Dân số châu Á là 3766 triệu/km vuông và dân số thế giới là 6215 triệu người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Địa lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47660 sec| 2248.789 kb