Lớp 7
30điểm
6 ngày trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Xuân Quỳnh

She last met her father 2 years ago
A She last met her father for 2 years ago
B She meet her father since 2 years
C She hasn\'t met her father for 2 years

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

A. She last met her father for 2 years ago
nhé bn
và nhớ vote cho mik 5 sao nhé

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
32 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.07173 sec| 2121.094 kb