Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Huy

Cân = các PTHH sau: a/ CO2 + NaOH — Na2CO3 + H2O. b/ CO2 + NaOH — NaHCO3 + NaCO3 + H20. c/ P2O5 + Na2O — Na3PO4. d/ Na3PO4 + BaCl2 — Ba3(PO4)2 € NaCl

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.29710 sec| 2048.602 kb