Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Đức

Biểu thức nào sau đây là biểu thức có chứa hai chữ ? A. m - n + 2        B. m - 10           C. 10 - n         D. n - 2

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.10595 sec| 2036.453 kb