Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

Biết rằng bán kính hình tròn B gấp 3 lần bán kính hình tròn A. Nếu hình A lăn xung quanh hình B thì nó phải thực hiện bao nhiêu vòng để trở lại vị trí xuất phát?
Mình đang cần sự trợ giúp của các cao nhân! Ai có thể dành chút thời gian giúp mình giải quyết câu hỏi khó này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Giả sử bán kính của hình tròn A là r và bán kính của hình tròn B là 3r.

Để hình A lăn xung quanh hình B một vòng và trở lại vị trí xuất phát, bán kính của hình A cần đi qua khoảng cung của hình B là 2πr (với π là số pi).

Vậy số vòng hình A cần thực hiện để trở lại vị trí xuất phát là:
Số vòng = (2πr) / (2π(3r)) = 1/3

Câu trả lời: Hình A cần thực hiện 1/3 vòng để trở lại vị trí xuất phát.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Đặt bán kính hình tròn A là r. Khi A lăn xung quanh B, chu vi của A sẽ bằng chu vi của B. Vậy ta có phương trình 2πr = 2π(3r), từ đó suy ra r = r/3. Nghĩa là hình A cần thực hiện 1/3 vòng để trở lại vị trí xuất phát.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi bán kính hình tròn A là r. Bán kính hình tròn B là 3r. Vậy chu vi của hình tròn A là 2πr, và chu vi hình tròn B là 2π(3r). Để trở lại vị trí xuất phát, hình A cần đi qua khoảng 2π(3r)/(2πr) = 3 vòng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử bán kính hình tròn A là r. Vậy bán kính hình tròn B là 3r. Đường tròn A lăn xung quanh đường tròn B tương đương với bán kính của đường tròn B, tức là 3r. Vậy để trở lại vị trí xuất phát, hình A cần thực hiện 2πr/3r vòng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi bán kính hình tròn A là r, thì bán kính hình tròn B là 3r. Để trở lại vị trí xuất phát, hình tròn A cần thực hiện 3 vòng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45168 sec| 2257.219 kb