Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Long

Bán kính hình tròn B gấp 3 lần bán kính hình tròn A. Nếu hình A lăn xung quanh hình B, nó phải thực hiện bao nhiêu vòng quay để trở lại điểm xuất phát?
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng các kiến thức về hình học và hình học không gian.

Phương pháp giải:

1. Xác định quan hệ giữa bán kính hình tròn A và B:

Gọi rA là bán kính hình tròn A, rB là bán kính hình tròn B.
Theo đề bài, bán kính hình tròn B gấp 3 lần bán kính hình tròn A, ta có:
rB = 3rA

2. Xác định quan hệ giữa chu vi hình tròn A và B:

Chu vi hình tròn được tính theo công thức C = 2πr.
Vì bán kính của hình tròn B gấp 3 lần bán kính A, nên chu vi của hình tròn B cũng gấp 3 lần chu vi hình tròn A.
CB = 3CA

3. Xác định số vòng quay để hình A trở lại điểm xuất phát:

Do hình A lăn xung quanh hình B, nên ta có thể xem hình B như một cố định và xem hình A quay quanh hình B.
Mỗi lần quay, hình A sẽ thực hiện một đường tròn với chu vi là C của hình A.

Số vòng quay cần thực hiện để hình A trở lại điểm xuất phát sẽ bằng tỷ lệ giữa chu vi quanh hình A và chu vi của hình B.

Vậy số vòng quay cần thực hiện để hình A trở lại điểm xuất phát là:
Số vòng quay = CB / CA

Câu trả lời:

Số vòng quay cần thực hiện để hình A trở lại điểm xuất phát là 3 (vì CB = 3CA).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Áp dụng công thức tính diện tích của hình tròn: S = πr^2, ta có diện tích của hình tròn A là πr^2 và diện tích của hình tròn B là π(3r)^2 = 9πr^2. Vậy để trở lại điểm xuất phát, hình A phải thực hiện 9 vòng quay.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử bán kính của hình tròn A là r, vậy bán kính của hình tròn B là 3r. Dựa vào công thức tính diện tích của hình tròn: S = πr^2, ta có diện tích của hình tròn A là πr^2 và diện tích của hình tròn B là π(3r)^2 = 9πr^2. Vậy để trở lại điểm xuất phát, hình A phải thực hiện 9 vòng quay.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Áp dụng công thức tính chu vi của hình tròn: C = 2πr, ta có chu vi của hình tròn A là 2πr và chu vi của hình tròn B là 2π(3r) = 6πr. Vậy để trở lại điểm xuất phát, hình A phải thực hiện 6 vòng quay.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử bán kính của hình tròn A là r, vậy bán kính của hình tròn B là 3r. Dựa vào công thức tính chu vi của hình tròn: C = 2πr, ta có chu vi của hình tròn A là 2πr và chu vi của hình tròn B là 2π(3r) = 6πr. Vậy để trở lại điểm xuất phát, hình A phải thực hiện 6 vòng quay.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47480 sec| 2260.93 kb