Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Đức

Bài 4 : Nam có hai hình vuông đều có cạnh 2 dm.Nam đã ghép hai hình vuông đó thành một hình chữ nhật đó theo đơn vị đo bao nhiêu cm ? 
Mọi người ơi, mình đang bí câu này quá, có ai có thể chỉ cho mình cách giải quyết không? Mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Sử dụng đơn vị chuyển đổi:
- Hình vuông đều có cạnh 2***, tức là cạnh bằng 20 cm (vì 1*** = 10 cm).
- Hình chữ nhật có 2 hình vuông ghép lại, nên đoạn thẳng chiều dài của hình chữ nhật chính bằng tổng các cạnh của 2 hình vuông, tức là 2 x 20 cm = 40 cm.

2. Sử dụng công thức:
- Chu vi của hình chữ nhật = 2 x (chiều dài + chiều rộng).
- Với hình chữ nhật được ghép từ 2 hình vuông có cạnh đều là 20 cm, ta có chiều dài = 20 cm và chiều rộng = 20 cm.
- Thế vào công thức, ta có: chu vi = 2 x (20 + 20) = 2 x 40 = 80 cm.

Câu trả lời:
Hình chữ nhật được ghép từ 2 hình vuông đều có cạnh 2*** có độ dài theo đơn vị cm là 40 cm hoặc 80 cm (tùy theo phương pháp giải mà ta chọn).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

The area of each square is calculated by multiplying the length of one side by itself, which is 2*** x 2*** = 4***². When Nam combines the two squares into a rectangle, the area of the rectangle will be equal to the product of the lengths of the sides of the squares, which is 2*** x 2*** = 4***². Therefore, the area of the rectangle is equal to 40 cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Since each side of the square is 2***, the perimeter of each square is 4 x 2*** = 8***. When Nam combines the two squares into a rectangle, the perimeter of the rectangle will be equal to the sum of the perimeters of the squares, which is 8*** + 8*** = 16***. Therefore, the perimeter of the rectangle is equal to 160 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The square has sides of 2***, which is equal to 20 cm (1*** = 10 cm). When Nam combines the two squares into a rectangle, the length of the rectangle will be equal to the sum of the sides of the squares, which is 2*** + 2*** = 4***. Therefore, the length of the rectangle is equal to 40 cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46206 sec| 2249.031 kb