Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

bài 1: Tính nhanh    (-18). (55 - 24) - 28. (44 - 68 )
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Đầu tiên, ta tính các phép tính trong ngoặc trước. Ta có:
(55 - 24) = 31 và (44 - 68) = -24

Tiếp theo, ta tính các phép nhân sau. Ta có:
(-18) * 31 = -558 và 28 * (-24) = -672

Cuối cùng, ta tiến hành tính toán phép trừ. Ta có:
-558 - (-672) = -558 + 672 = 114

Câu trả lời cho câu hỏi trên là: 114

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.39902 sec| 2216.336 kb