Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Long

ba thỏi đồng nhôm thủy tinh có thể tích bằng nhau.thỏi nào có khối lượng lớn nhất,thỏi nào có khối lượng nhỏ nhất?tại sao?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Sử dụng quy tắc vật chất bảo toàn: Tổng khối lượng của ba thỏi đồng nhôm thủy tinh không đổi.

Câu trả lời:

Thỏi có khối lượng lớn nhất là thỏi đồng, thỏi có khối lượng nhỏ nhất là thỏi thủy tinh.

Giải thích:

- Đồng có khối lượng riêng lớn hơn thủy tinh, do đó thỏi đồng sẽ có khối lượng lớn nhất.
- Thủy tinh có khối lượng riêng nhỏ hơn đồng, nên thỏi thủy tinh sẽ có khối lượng nhỏ nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Trong trường hợp này, không thể xác định thỏi nào có khối lượng lớn nhất hoặc nhỏ nhất chỉ bằng thông tin đã cho. Bởi vì không biết mật độ của đồng và thủy tinh, không thể áp dụng công thức số học để tính toán được khối lượng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Thỏi thủy tinh có khối lượng nhỏ nhất vì thủy tinh có mật độ thấp hơn đồng. Đồng thường có mật độ khoảng gấp đôi mật độ của thủy tinh, do đó thỏi đồng có khối lượng lớn hơn thỏi thủy tinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thỏi đồng có khối lượng lớn nhất vì trong cùng một thể tích, đồng có mật độ cao hơn thủy tinh. Do đó, thỏi đồng có khối lượng lớn hơn thỏi thủy tinh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Thỏi thủy tinh có khối lượng nhỏ nhất vì vật liệu thủy tinh có khối lượng riêng nhỏ hơn so với đồng. Điều này dẫn đến việc thỏi thủy tinh có khối lượng nhỏ hơn thỏi đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.45597 sec| 2233.547 kb