Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Phương

AnvàBìnhcùngchuyểnđộngtừ A đến B(AB=6km).Anchuyểnđộngvớivậntốc12km/h.Bìnhkhởi hành sau An 15 phút và đến nơi sau An 30 phút. a) Tìm vận tốc chuyển động của Bình. b) Để đến nơi cùng lúc với An, Bình phải chuyển động với vận tốc bao nhiêu ?
Chào cả nhà, mình đang gặp một chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Gọi vận tốc của Bình là v (km/h).

a) Theo đề bài, An di chuyển từ A đến B trong 30 phút, với vận tốc là 12 km/h. Vậy khoảng cách AB là 6 km.

Bình khởi hành sau An 15 phút và đến nơi sau An 30 phút. Tức là Bình mất thời gian di chuyển từ A đến B là 30 phút - 15 phút = 15 phút = 15/60 giờ = 1/4 giờ.

Theo công thức vận tốc = khoảng cách / thời gian, với khoảng cách là AB = 6 km và thời gian di chuyển là 1/4 giờ, ta có:
v = 6 / (1/4) = 4 * 6 = 24 (km/h)

Vậy vận tốc chuyển động của Bình là 24 km/h.

b) Để đến nơi cùng lúc với An, Bình phải di chuyển trong 15 phút.

Theo công thức vận tốc = khoảng cách / thời gian, ta có:
v = 6 / (15/60) = 6 / (1/4) = 4 * 6 = 24 (km/h)

Vậy Bình phải di chuyển với vận tốc là 24 km/h để đến nơi cùng lúc với An.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

b) Để Bình đến nơi cùng lúc với An, ta thấy An mất 15 phút (0.25 giờ) để khởi hành và đi 6 km. Vậy trong thời gian này, vận tốc chuyển động của An là 6 km / 0.25 giờ = 24 km/h. Để Bình đến cùng điểm đích với An, Bình cũng phải có vận tốc 24 km/h.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Để tính vận tốc chuyển động của Bình, ta sử dụng công thức vận tốc = quãng đường / thời gian. Vì Bình di chuyển từ A đến B trong khoảng thời gian 30 phút (0.5 giờ) và quãng đường từ A đến B là 6 km, nên vận tốc chuyển động của Bình là 6 km / 0.5 giờ = 12 km/h.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Thời gian An đi từ A đến B là:

\(t_1=\dfrac{s}{v_1}=\dfrac{6}{12}=0,5\left(h\right)\)

Đổi: 15 phút = \(0,25\left(h\right)\), 30 phút = \(0,5\left(h\right)\)

Thời gian Bình đi từ A đến B là:

\(t_2=t_1+0,5-0,25=0,5+0,5-0,25=0,75\left(h\right)\)

Vận tốc của Bình là:

\(v_2=\dfrac{s}{t_2}=\dfrac{6}{0,75}=8\left(km/h\right)\)

b) Để đến nơi cùng lúc với An thì Bình phải đi trong thời gian là:

\(t_3=t_1-0,25=0,5-0,25=0,25\left(h\right)\)

Vận tốc của Bình để đến nơi cùng lúc với An là:

\(v_3=\dfrac{s}{t_3}=\dfrac{6}{0,25}=24\left(km/h\right)\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47746 sec| 2249.609 kb