Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Hưng

a, Viết 4 / 7 và 2  thành phân số đều có mẫu số bằng 7 là....... b, Viết 3 và 6/8 thành 2 phân số đều có mẫu số bằng 4 là........
Có ai đó ở đây đã từng trải qua câu hỏi tương tự này chưa ạ và có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đưa ra lời khuyên cho mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải cho câu hỏi a:

Để viết 4/7 thành phân số có mẫu số bằng 7, ta phải nhân cả tử số và mẫu số của phân số 4/7 với cùng một số nguyên dương nào đó để được một phân số mới có mẫu số bằng 7. Để đơn giản, ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 4/7 với 1 và ta được:

4/7 * (1/1) = (4*1)/(7*1) = 4/7

Vậy 4/7 và 2 đều là phân số có mẫu số bằng 7.

Phương pháp giải cho câu hỏi b:

Để viết 3 thành phân số có mẫu số bằng 4, ta phải nhân cả tử số và mẫu số của phân số 3 với cùng một số nguyên dương nào đó để được một phân số mới có mẫu số bằng 4. Ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 3 với 4/4 và ta được:

3 * (4/4) = (3*4)/(1*4) = 12/4 = 3

Vậy 3 và 6/8 đều là phân số có mẫu số bằng 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

b. Cách 3: Phân số 3 và 6/8 thành 2 phân số có mẫu số bằng 4 là 12/16 và 12/16

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b. Cách 2: Phân số 3 và 6/8 thành 2 phân số có mẫu số bằng 4 là 6/8 và 6/8

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

b. Cách 1: Phân số 3 và 6/8 thành 2 phân số có mẫu số bằng 4 là 3/4 và 3/4

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a. Cách 3: Phân số 4/7 và 2 có mẫu số bằng 7 là 16/28 và 2/7

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49673 sec| 2248.813 kb