Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đạt

a. Những từ nào là từ láy Ngay ngắn           Ngay thẳng               Ngay đơ Thẳng thắn          Thẳng tuột                Thẳng tắp b. Những từ nào không phải từ ghép? Chân thành         Chân thật              Chân tình Thật thà              Thật sự                 Thật tình
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để xác định từ láy trong câu hỏi trên, ta cần chú ý đến cấu tạo và ý nghĩa của từ. Từ láy là từ được tạo bằng cách lấy một phần từ gốc và thêm tiền tố, hậu tố hoặc thay đổi âm đầu, âm cuối của từ gốc.

a. Các từ láy trong câu hỏi trên là: Ngay ngắn, Ngay thẳng, Ngay đơ, Thẳng thắn, Thẳng tuột, Thẳng tắp. Đây là những từ được tạo ra bằng cách thêm tiền tố "ngay" và "thẳng" vào từ gốc.

b. Các từ không phải từ ghép trong câu hỏi trên là: Chân thành, Chân thật, Chân tình, Thật thà, Thật sự, Thật tình. Đây không phải là từ ghép vì không có sự kết hợp của từ gốc và tiền tố, hậu tố hoặc thay đổi âm đầu, âm cuối của từ gốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50469 sec| 2238.336 kb