Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Vương

1/2 km2 bằng bao nhiêu m2??
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể áp dụng quy đổi đơn vị diện tích. Không gian diện tích của hình vuông 1 km x 1 km là 1 km2. Từ đó, ta có thể thực hiện các bước sau để quy đổi:

1 km2 = 1 x 1 km2 = 1000 m x 1000 m = 1,000,000 m2

Vậy, 1/2 km2 bằng 500,000 m2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.50433 sec| 2208.969 kb