Giải bài tập chuyên đề ngữ văn lớp 10 kết nối tri thức phần 1 Tập nghiên cứu

Giải bài tập chuyên đề ngữ văn lớp 10 kết nối tri thức phần 1 Tập nghiên cứu

Sách chuyên đề ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức là tài liệu hướng dẫn giải bài tập chuyên đề phần 1 Tập nghiên cứu trên trang 7. Bộ sách này được biên soạn nhằm phát triển năng lực vận dụng tri thức cho học sinh. Phương pháp hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể trong sách giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và áp dụng kiến thức vào cuộc sống hằng ngày.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. Xác định đề tài, vấn đề, mục tiêu, nội dung và lập kế hoạch nghiên cứu.

1. Xác định đề tài, vấn đề nghiên cứu.

Câu hỏi 1 : Bạn sẽ chọn đề tài, vấn đề được gợi ý ở trên? Hoặc bạn có thể đề xuất đề tài, vấn đề nào khác? 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục tiêu: Chọn đề tài, vấn đề nghiên cứu mà bạn quan tâm và muốn tìm hiểu sâu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2 : Để xác định vấn đề nghiên cứu, bạn cần trả lời một số câu hỏi sau:

 • Vấn đề bạn lựa chọn có điểm gì hấp dẫn?
 • Vấn đề bạn lựa chọn có ý nghĩa gì đối với việc học tập của bạn?
 • Bạn có điều kiện thực tế để tìm hiểu vấn đề không?
 • Vấn đề bạn lựa chọn có phát huy sở trường học tập của bạn không?
Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu bạn quan tâm.Bước 2: Trả lời các câu hỏi để xác định vấn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Xác định mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

Câu hỏi 3 : Để xác định mục tiêu, nội dung của đề tài, vấn đề nghiên cứu, bạn cần trả lời các câu hỏi sau : 

 • Bạn muốn được rèn luyện điều gì về tư duy và các kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu một vấn đề? 
 • Việc tìm hiểu đề tài, vấn đề nghiên cứu giúp gì cho bạn trong việc mở rộng, nâng cao hiểu biết về văn học dân gian?
 • Bạn dự kiến những nội dung trọng tâm của đề tài, vấn đề cần tìm hiểu là gì? 
Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc câu hỏi kỹ và hiểu rõ yêu cầu.Bước 2: Xác định mục tiêu và nội dung nghiên cứu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Lập kế hoạch nghiên cứu 

Câu hỏi 4 : Để lập kế hoạch nghiên cứu cho đề tài, vấn đề đã lựa chọn, bạn có thể dựa vào các câu hỏi gợi ý sau :

 • Việc triển khai đề tài, vấn đề bao gồm những hoạt động nào? 
 • Hoạt động được thực hiện ở đâu? 
 • Kết quả, sản phẩm của từng hoạt động và kết quả, sản phẩm cuối cùng là gì?
 • Khi nào cần hoàn thành từng hoạt động? 
 • Ai được phân công thực hiện và cần phối hợp với ai?
Trả lời: Cách 1:- Bước 1: Xác định đề tài và vấn đề nghiên cứu cụ thể.- Bước 2: Lập danh sách các hoạt động... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Thu thập thông tin 

1. Sưu tầm tài liệu.

2. Phỏng vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia. 

Câu hỏi 5 : Để chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn chuyên gia, có thể tham khảo các câu hỏi gợi ý sau : 

 • Mục đích của cuộc phỏng vấn là gì?
 • Đối tượng được phỏng vấn là ai? 
 • Những câu hỏi nào sẽ được đặt ra trong cuộc phỏng vấn? 
 • Cuộc phỏng vấn được thực hiện theo cách thức nào ( gặp trực tiếp, qua điện thoại, email,...)? 
Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục đích của cuộc phỏng vấn: tìm hiểu thêm về vấn đề hoặc đề tài cụ thể.2. Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Tìm hiểu, trải nghiệm thực tiễn 

 Câu hỏi 6 : Để việc trải nghiệm và quan sát hiệu quả, bạn có thể xây dựng một phiếu ghi chép trải nghiệm theo gợi ý sau: 

PHIẾU GHI CHÉP TRÀI NGHIỆM

 • Mục đích trải nghiệm:
 • Nội dung cần trải nghiệm:
 • Địa điểm và thời gian:
 • Cách ghi chép và thụ thập tự liệu:
 • Kết quả dự kiến:

Dựa vào bài tham khảo : Hội Gióng ở đền Phù Đổng(Trải nghiệm lễ hội văn hóa thể hiện qua một ghi chép cụ thể) 

Trả lời: Cách làm:1. Nhắc lại mục đích trải nghiệm và ghi chú về truyền thuyết gắn liền với lễ hội.2. Ghi... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50795 sec| 2196.992 kb