Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 chân trời sáng tạo chuyên đề 3 Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử

Hướng dẫn giải chuyên đề 3 Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử

Trong bộ sách Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo chuyên đề 3 Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử, chúng tôi đã biên soạn nhằm giúp các em phát triển năng lực vận dụng trí thức một cách hiệu quả. Việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững bài học hơn, từ đó họ có thể áp dụng kiến thức một cách linh hoạt.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT LUẬT VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1858

MỞ ĐẦU

Câu hỏi: Cơ cấu tổ chức của các mô hình nhà nước nói trên ra sao? Hoạt động quản lí xã hội được tổ chức bằng những công cụ và biện pháp như thế nào?

Trả lời: Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn cho câu hỏi trên:Cơ cấu tổ chức của các mô hình nhà nước trước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. Một số mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam tiểu biểu

Câu hỏi 1: Theo em, vì sao lại khẳng định bộ máy nhà nước thời Lý - Trần mang tính chất quân chủ quý tộc?

Trả lời: Cách làm: 1. Xác định nguyên nhân về cơ cấu quyền lực trong bộ máy nhà nước thời Lý - Trần.2. Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Qua nội dung bài học và “Dụ hiệu định quan chế của vua Lê Thánh Tông năm 1471”, em có nhận xét gì về đặc điểm và tính chất của bộ máy nhà nước thời Lê sơ?

Trả lời: Hướng dẫn: Bộ máy nhà nước thời Lê sơ mang đặc điểm và tính chất của mô hình nhà nước quân chủ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau về cơ cấu bộ máy nhà nước thời Lê sơ và thời Nguyễn.

Trả lời: Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn cho câu hỏi "Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau về cơ cấu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Một số bộ luật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam trước năm 1858

Câu hỏi 4: Vì sao nói Quốc triều hình luật là một thành tựu lớn trong lịch sử pháp luật Đại Việt?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý nghĩa của Quốc triều hình luật trong lịch sử pháp luật Đại Việt.2. Liệt kê... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5: So sánh và chỉ ra những điểm tiến bộ trong hai bộ luật Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:1. Tìm hiểu về hai bộ luật: Quốc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

1. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Câu hỏi 6: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu nào trong giai đoạn 1945 - 1976? Vai trò của Nhà nước trong thực hiện những nhiệm vụ đó.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nhiệm vụ chính:- Kháng chiến chống ngoại xâm- Xây dựng đất nước2. Phân tích vai... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 7: Việc mở rộng quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới của nhà nước Việt Nam có tác động như thế nào đến sự phát triển của công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và xây dựng phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam?

Trả lời: Cách 1:Bước 1: Nêu rõ việc mở rộng quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay

Câu hỏi 8: Nêu những thành tựu nổi bật của công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế dưới vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định các thành tựu nổi bật của công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế dưới vai... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. MỘT SỐ BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM TỪ 1946 ĐẾN NAY

Câu hỏi 9: Vì sao Hiến pháp năm 1992 được gọi là hiến pháp đầu tiên của thời kì đổi mới? Nêu ý nghĩa của việc ra đời Hiến pháp năm 1992.

Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi 9, bạn có thể làm theo các bước sau:1. Xác định lí do Hiến pháp năm 1992 được... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 10: Em hãy chứng minh: Hiến pháp năm 2013 là cơ sở chính trị - pháp lí quan trọng đảm bảo thắng lợi công cuộc Đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định những điểm tiến bộ của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992.2. Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu hỏi 1: So sánh những điểm giống và khác nhau trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước các triều đại Lý - Trần, Lê sơ và Nguyễn.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định những điểm giống nhau và khác nhau trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước của các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Lập bảng tóm tắt những thành tựu nổi bật và vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:1. Phân chia thành 2 phần chính: Thành tựu nổi bật và vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Lập bảng so sánh bối cảnh ra đời, nội dung cơ bản và ý nghĩa của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1992 và năm 2013.

Trả lời: Cách 1:Bảng so sánh bối cảnh ra đời, nội dung cơ bản và ý nghĩa của các bản Hiến pháp năm 1946, năm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1: Từ nội dung cơ bản của Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ, hãy nêu tính chất của hai bộ luật này. Pháp luật Việt Nam hiện nay có thể kế thừa những giá trị gì từ hai bộ luật trên?

Trả lời: Cách làm:1. Trong bài làm, bạn cần phân tích và trình bày các tính chất của Quốc triều hình luật và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Hãy lập danh sách một số địa danh, công trình kiến trúc, trường học, đường phố mang tên các danh nhân, danh tướng thời phong kiến ở địa phương em sinh sống.

 

Trả lời: Để làm câu hỏi trên, bạn cần tìm hiểu về danh nhân, danh tướng thời phong kiến ở địa phương bạn sinh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3:  Em hãy tìm hiểu vai trò của uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương em. Nêu một vài ví dụ để chứng minh.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu vai trò của uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương: Đầu tiên, bạn có thể tham... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48961 sec| 2233.859 kb