Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 chân trời sáng tạo chuyên đề 2 Bảo tồn và phát huy giá trị di sản và văn hóa ở Việt Nam

Hướng dẫn giải chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản và văn hóa ở Việt Nam

Bộ sách "Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo" đã được biên soạn nhằm giúp các em học sinh phát triển năng lực vận dụng trí thức. Với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, hi vọng rằng học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn, đặc biệt là trong chuyên đề 2 về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản và văn hóa ở Việt Nam.

Mục tiêu của bộ sách là hướng dẫn học sinh hiểu rõ hơn về công tác bảo tồn di sản và văn hóa của đất nước, từ đó giúp các em có cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Bài tập và hướng dẫn giải

CÂU HỎI MỞ ĐẦU:

Câu hỏi 1: Vậy di sản văn hoá là gì? Cách phân loại và xếp hạng ra sao? Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của di sản văn hoá được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Câu trả lời:Di sản văn hoá là hệ thống những giá trị văn hoá vật chất và tinh thần, mang tính đặc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. DI SẢN VĂN HÓA

1. Khái niệm di sản văn hóa 

Câu hỏi 1: Em hiểu thế nào là di sản văn hoá?

Trả lời: Cách làm: 1. Tìm hiểu về khái niệm "di sản văn hóa".2. Xác định các yếu tố cấu thành di sản văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. Khái niệm di sản văn hóa 

Câu hỏi 2: Hãy chọn một di sản văn hoá của quê hương em và nói về những giá trị tiêu biểu của di sản đó

Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi "Hãy chọn một di sản văn hóa của quê hương em và nói về những giá trị tiêu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Phân loại và xếp hạng di sản văn hóa 

Câu hỏi 3: Căn cứ vào cách phân loại di sản văn hoá ở Hình 2.6, em hãy kể tên các di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam mà em biết.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và hình 2.6 để hiểu cách phân loại di sản văn hoá vật thể và di sản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Phân loại và xếp hạng di sản văn hóa 

Câu hỏi 4: Hãy kể tên một số di tích lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng ở địa phương em. 

Trả lời: Cách làm:- Liệt kê một số di tích lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng ở địa phương.- Nêu tên các loại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5: Quan sát các hình 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, em hãy cho biết ý nghĩa của việc xếp hạng các di sản văn hoá Việt Nam.

Quan sát các hình 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, em hãy cho biết ý nghĩa của việc xếp hạng các di sản văn hoá Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Quan sát các hình 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 để hiểu rõ về việc xếp hạng các di sản văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

1. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Câu hỏi 6: Bảo tồn di sản văn hoá là gì?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định định nghĩa của bảo tồn di sản văn hóa.2. Trình bày ý kiến cá nhân về tầm quan... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 7: Theo em, việc phát huy giá trị di sản văn hoá có mâu thuẫn với công tác bảo tồn hay không? 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý nghĩa của từng khái niệm: giá trị di sản văn hoá, bảo tồn, phát huy.2. Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 8: Theo em, thành tựu của khoa học sẽ hỗ trợ như thế nào cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản? Lấy ví dụ minh hoạ.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định câu hỏi: "Câu hỏi 8: Theo em, thành tựu của khoa học sẽ hỗ trợ như thế nào cho... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 9: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vai trò như thế nào trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá?

Trả lời: Cách làm:1. Truy cập các nguồn thông tin về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan 

Câu hỏi 10: Em hãy cho biết vai trò và trách nhiệm của các nhóm chủ thể liên quan tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn cần trình bày vai trò và trách nhiệm của các nhóm chủ thể liên quan đến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 11: Hãy cho ví dụ về vai trò của cộng đồng cư dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, có thể làm như sau:Cách làm 1:Bước 1: Trình bày vai trò quan trọng của cộng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

1. Một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu

Câu hỏi 12: Theo em, những di sản văn hoá phi vật thể đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hoá thế giới trên đây có giá trị gì nổi bật?

Trả lời: Cách làm:- Xác định các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hởi 13: Em hãy xác định trên Hình 2.22 vị trí phân bố các di sản văn hoá phi vật thể được giới thiệu trong bài học và rút ra những nhận xét.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định vị trí phân bố của các di sản văn hóa phi vật thể được giới thiệu trong bài học... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu

Câu hỏi 14: Chọn một trong các di sản văn hoá vật thể đã được giới thiệu, em hãy nói về bức tranh lịch sử của quá khứ được hàm chứa trong di sản văn hoá đó.

Trả lời: Cách làm:1. Chọn di sản văn hoá vật thể là bức tranh lịch sử của quá khứ trong quần thể di tích Cố... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 15: Theo em, việc bảo tồn các di sản văn hoá này có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý nghĩa của việc bảo tồn các di sản văn hoá.2. Liệt kê các hình thức bảo tồn di... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 16: Những di sản thiên nhiên tiêu biểu được giới thiệu phản ánh điều gì về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định những di sản thiên nhiên tiêu biểu và liệt kê chúng (ví dụ: Vịnh Hạ Long, Di... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 17: Phân tích những “giá trị nổi bật toàn cầu” của các di sản thiên nhiên đã được UNESCO ghi danh.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định các di sản thiên nhiên đã được UNESCO ghi danh.Bước 2: Phân tích từng di... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 18: Em hiểu như thế nào về di sản phức hợp? Hãy lấy ví dụ minh hoạ.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và lấy điểm chính để trả lời.2. Tìm hiểu về di sản phức hợp và tìm ví dụ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu hỏi 1: Tại sao nói: “Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam”?

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích ý nghĩa của di sản văn hoá Việt Nam2. Liệt kê các thành phần của di sản văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Từ tiêu chí phân loại và xếp hạng di sản, em hãy lập bảng thống kê về một số di sản được giới thiệu trong bài học theo các gợi ý sau:

TTTên di sảnĐịa điểmLoại hình di sảnGiá trị nổi bật
1    
2    
3    
4    
Trả lời: Để làm bảng thống kê theo câu hỏi trên, bạn có thể đi theo các bước sau:1. Xác định các di sản được... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Em hiểu mục tiêu phát triển bền vững trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Để trả lời câu hỏi này, trước hết bạn cần hiểu rõ về khái niệm phát triển bền vững, công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Theo em, nhà trường có vai trò như thế nào trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá?

Trả lời: Cách làm:1. Đầu tiên, bạn cần xác định vai trò của nhà trường trong công tác bảo tồn và phát huy giá... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1: Chọn một di sản văn hoá vật thể hoặc phi vật thể đã được xếp hạng và thuyết minh những đặc điểm, giá trị của di sản ấy.

Trả lời: Cách làm:1. Thu thập thông tin về Văn Miếu Quốc Tử Giám, bao gồm lịch sử, kiến trúc, vai trò trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Thực hiện dự án trải nghiệm thực tế: lập kế hoạch bảo tồn một di sản văn hoá gắn với cộng đồng nơi em sống.

Trả lời: Để thực hiện dự án trải nghiệm thực tế bảo tồn di sản văn hóa gắn với cộng đồng nơi em sống, em có... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.56842 sec| 2270.43 kb