Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 chân trời sáng tạo chuyên đề 1 Các lĩnh vực của sử học

Chuyên đề lịch sử lớp 10: Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo chuyên đề 1 Các lĩnh vực của sử học

Bộ sách Giải bài tập Chuyên đề lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo chuyên đề 1: Các lĩnh vực của sử học đã được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức lịch sử. Hướng dẫn giải chi tiết trong sách giúp học sinh hiểu bài học một cách cụ thể và dễ dàng hơn.

Sách hướng dẫn giải này không chỉ đơn thuần làm việc với kiến thức, mà còn giúp học sinh phát triển kỹ năng làm bài tập và tư duy logic. Nhờ đó, học sinh có thể nắm vững và áp dụng kiến thức lịch sử một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

Câu hỏi: Thông sử hay mỗi lĩnh vực của lịch sử có đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận như thế nào?

Trả lời: Câu trả lời:- Thông sử: Đối tượng nghiên cứu: các lĩnh vực của đời sống xã hội trong lịch sử, các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. THÔNG SỬ VÀ LỊCH SỬ THEO LĨNH VỰC

1. Khái quát một số cách trình bày lịch sử truyền thống

Câu hỏi 1: Tại sao bảo tàng lịch sử được coi là không gian chứa đựng dòng chảy lịch sử?

Trả lời: Cách 1: Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần hiểu rằng bảo tàng lịch sử không chỉ đơn giản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Thông sử

Câu hỏi 2: Theo em, tại sao các sử gia phong kiến phải viết lịch sử vua chúa? Điều quan trọng nhất của sử quan ngày xưa và sử gia ngày nay khi chép sử là gì?

Trả lời: Cách 1:Để trả lời câu hỏi trên, ta có thể nêu ra lí do các sử gia phong kiến phải viết lịch sử vua... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Lịch sử theo lĩnh vực

Câu hỏi 3: Tại sao cần phân chia các lĩnh vực của lịch sử?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các lĩnh vực của lịch sử (chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tư tưởng,...)2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM

4. Lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới

Câu hỏi 4: Giao lưu với văn hóa phương Đông hay văn hóa phương Tây làm cho văn hoá Việt Nam phong phú hơn? Sự phong phú ấy được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời: Câu trả lời:Giao lưu với văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây cùng đóng góp vào sự phong phú... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5: Hãy trình bày đối tượng và phạm vi nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Trả lời: Cách 1:- Bước 1: Định nghĩa đối tượng và phạm vi nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam.- Bước 2: Theo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6:  Hãy trình bày đối tượng và phạm vi nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:1. Đưa ra định nghĩa về đối tượng và phạm vi nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam.2. Trình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 7: Theo em, trong lịch sử kinh tế Việt Nam, thời kì nào sản xuất ra nhiều lúa gạo nhất? Ngành kinh tế nào xuyên suốt trong lịch sử kinh tế Việt Nam? Tại sao?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định câu hỏi: Câu hỏi đề cập đến thời kì sản xuất lúa gạo nhiều nhất trong lịch sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu hỏi 1: Tại sao thông sử thường được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu lịch sử?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý chính của câu hỏi: Tại sao thông sử thường được sử dụng phổ biến trong nghiên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Trình bày mối quan hệ giữa các lĩnh vực sử học. Lí giải tại sao lại có mối quan hệ này?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các lĩnh vực sử học: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tư tưởng,...2. Liệt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1: Hãy lựa chọn một số sự kiện lịch sử và trình bày theo cách biên niên.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định sự kiện lịch sử cần trình bày theo cách biên niên.Bước 2: Tổ chức các sự... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Sưu tầm tư liệu về kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Trả lời: Cách 1: 1. Tìm kiếm thông tin từ các nguồn tin cậy như báo chí, sách vở, tài liệu chính thống về... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48237 sec| 2209.766 kb