Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 kết nối tri thức chủ đề 3 bài 11 Giới thiệu về vietgap trồng trọt

Giới thiệu về sách Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 kết nối tri thức chủ đề 3

Sách Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 kết nối tri thức chủ đề 3 là tài liệu học tập hỗ trợ cho các học sinh lớp 10 với nhiều bài tập, câu hỏi thảo luận về các vấn đề công nghệ. Sách cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết, giúp học sinh hiểu rõ hơn về kiến thức trong sách giáo khoa. Hy vọng rằng, qua việc làm bài tập trong sách này, các em sẽ nắm vững kiến thức, kỹ năng cần thiết để tiếp tục học tập và phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

Giới thiệu về vietgap trồng trọt

VietGAP là hệ thống chuẩn quốc gia trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn và bền vững. Việc trồng trọt theo chuẩn VietGAP giúp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị thương mại của sản phẩm nông nghiệp. Qua việc áp dụng VietGAP, người nông dân được hướng dẫn cách quản lý sản xuất hiệu quả, phát triển bền vững, đồng thời tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe con người.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Vietgapp trồng trọt là gì? Chúng gồm có những tiêu chí nào? Các yêu cầu đối với quá trình sản xuất vietgap trồng trọt có gì khác so với trồng trọt có gì khác với trồng trọt thông thường?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về VIETGAP và các tiêu chí của nó2. So sánh yêu cầu của VIETGAP và trồng trọt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. KHÁI NIỆM VIETGAP

II. CÁC TIÊU CHÍ CỦA TRỒNG TRỌT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

III. Ý NGHĨA CỦA  VIETGAP TRỒNG TRỌT

1. Ý nghĩa đối với xã hội

2. Ý nghĩa đối với cơ sở sản xuất

3. Ý nghĩa đối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu

4. Ý nghĩa đối với người tiêu dùng

IV. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TRONG VIETGAP TRỒNG TRỌT

1. Yêu cầu về đất trồng

2. Yêu cầu về nguồn nước

3. Yêu cầu về giống

4. Yêu cầu về phân bón

Khám phá: Nêu những yêu cầu bắt buộc về phân bón trong sản xuất vietgap trồng trọt.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các yêu cầu bắt buộc về phân bón trong sản xuất vietgap trồng trọt.2. Xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Yêu cầu về phòng trừ sâu, bệnh

Khám phá: Nêu những yêu cầu bắt buộc về phòng trừ sâu, bệnh trong sản xuất vietgap trồng trọt?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh phù hợp với hệ sinh thái và điều kiện thực tế... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Yêu cầu về thu hoạch, sơ chế, bảo quản và vận chuyển sản phẩm

Khám phá: Nêu những yêu cầu bắt buộc về thu hoạch sơ chế, bảo quản và vận chuyển sản phẩm trong sản xuất Vietgap trồng trọt.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định yêu cầu về thu hoạch, sơ chế, bảo quản và vận chuyển sản phẩm trong sản xuất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

LUYỆN TẬP

1. Thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt tại Việt Nam là gì? Ý nghĩa của Vietgap trồng trọt?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về VietGAP và ý nghĩa của việc thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt tại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2, Nêu các yêu cầu đối với quá trình sản xuất của Vietgap trồng trọt?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các yêu cầu đối với quá trình sản xuất của Vietgap trồng trọt.2. Liệt kê các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VẬN DỤNG

Quan sát hoạt động trồng trọt ở gia đình, địa phương em và đề xuất những thay đổi để có thể đáp ứng các yêu cầu của Vietgap trồng trọt?

Trả lời: Cách làm:1. Quan sát hoạt động trồng trọt ở gia đình, địa phương.2. Nhận diện và ghi nhận các điểm... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49495 sec| 2214.531 kb