Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 kết nối tri thức chủ đề 1 bài 2 Một số ứng dụng công sinh học trong chọn tạo giống cây trồng

Phân tích chi tiết về sách Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 kết nối tri thức

Sách Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 kết nối tri thức chủ đề 1 bài 2 là tài liệu dành cho học sinh lớp 10 nhằm giúp họ củng cố kiến thức và hiểu rõ hơn về công nghệ. Nội dung của sách cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trong chương trình học của sách giáo khoa.

Trong chủ đề 1 của sách, người đọc sẽ được tìm hiểu về một số ứng dụng công nghệ sinh học trong quá trình chọn tạo giống cây trồng. Điều này giúp học sinh hiểu rõ hơn về sự ứng dụng của công nghệ trong nông nghiệp và giúp tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Sách này giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả. Hy vọng rằng, thông qua việc sử dụng sách Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 kết nối tri thức, học sinh sẽ có kiến thức vững chắc và tự tin hơn trong môn học công nghệ.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Những kĩ thuật nào của công nghệ sinh học đang được ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng? Ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng đã mang lại ý nghĩa như thế nào?

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định các kĩ thuật của công nghệ sinh học được ứng dụng trong chọn tạo giống cây... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Ứng dụng chỉ thị phân tủ trong chọn tạo giống cây trông

Kết nối năng lực: Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về các ứng dụng của chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống cây trồng

Trả lời: Để trả lời câu hỏi về ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống cây trồng, bạn có thể thực hiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CHUYỂN GENE TRONG TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG.

Khám phá: Quan sát hình 2.2 và mô tả các bước trong quy trình chuyển gene kháng sâu vào cây trông?

Quan sát hình 2.2 và mô tả các bước trong quy trình chuyển gene kháng sâu vào cây trông?

Trả lời: Cách 1:- Bước 1: Thu thập DNA từ tế bào có gene kháng sâu.- Bước 2: Sử dụng enzyme cắt để cắt DNA... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Kết nối năng lực: Sử dụng sách, báo, internet,.... để tìm hiểu thêm về các bước trong quy trình chuyển genne vào cây trồng?

Trả lời: Cách làm:1. Sử dụng sách, báo, internet để tìm hiểu về quy trình chuyển gen vào cây trồng.2. Tìm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Ứng dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần trong chọn giống cây trồng.

Khám phá: Quan sát Hình 2.3 và mô tả quy trình chọn tạo giống cây trồng bằng kĩ thuật dung hợp tế bào trần.

Quan sát Hình 2.3 và mô tả quy trình chọn tạo giống cây trồng bằng kĩ thuật dung hợp tế bào trần.

Trả lời: Cách làm:1. Chọn tế bào xooma của loại cây A và tế bào xoma của loại cây B.2. Loại bỏ vỏ của 2 loại... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Kết nối năng lực: Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về thành tựu của chọn tạo giống bằng dung hợp tế bào trần.

Trả lời: Để tìm hiểu thêm về thành tựu của chọn tạo giống bằng dung hợp tế bào trần, bạn có thể tiến hành như... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. ỨNG DỤNG NUÔI CẤY HẠT PHẤN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG THUẦN CHỦNG.

Khám phá: Quan sát hình 2.4 và mô tả quá trình chọn tạo giống cây trồng thuần chủng bằng nuôi cấy hạt phấn.

Trả lời: Để tạo giống thuần chủng bằng nuôi cấy hạt phấn, ta có thể thực hiện theo các bước sau:1. Lấy tế bào... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Kết nối năng lực: Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu thêm về thành tựu của chọn tạo giống bằng nuôi cấy hạt phấn?

Trả lời: Cách làm:1. Sử dụng internet để tìm hiểu thông tin về quá trình nuôi cấy hạt phấn đơn bội và lưỡng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

LUYỆN TẬP

1. Trình bày vai trò của chỉ thị phân tử, kĩ thuật genne, dung hợp tế bào trần và nuôi cấy hạt phấn trong chọn tạo giống cây trồng?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể làm theo các bước sau:1. Vai trò của chỉ thị phân tử: quy định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Nêu một số triển vọng của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các triển vọng của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng.2. Liệt kê... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VẬN DỤNG

Để chọn tạo giống cây trồng kháng sâu, bệnh cần ứng dụng kĩ thuật nào của công nghệ sinh học? Giải thích?

Trả lời: Cách làm:1. Đầu tiên, tìm hiểu về công nghệ chuyển gen để tạo cây trồng kháng sâu.2. Xác định cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49415 sec| 2234.813 kb