Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 8

Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 8
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 8

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 8 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 8 Bản PDF

 

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

   Chương 1: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản

   • Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
   • Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
   • Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
   • Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

   Chương 2: Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

   • Bài 5: Công xã Pa-ri 1871
   • Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
   • Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
   • Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

   Chương 3: Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

   • Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XX
   • Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
   • Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
   • Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

   Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

   • Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
   • Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

   Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

    Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

    • Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
    • Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

    Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

    • Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
    • Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

    Chương 3: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

    • Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
    • Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

    Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

    • Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

    Chương 5: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

    • Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
    • Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

    Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

     Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

     • Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
     • Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)
     • Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
     • Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
     • Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

     Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

     • Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
     • Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
     • Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918
     • NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH TRONG SGK LỊCH SỬ LỚP 8
     • BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ
     Cuốn "Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sửlớp 8 " là một tài liệu giáo dục được biên soạn bởi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và được Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam phát hành. Cuốn sách giới thiệu các kiến thức lịch sử từ lớp 8 với mục đích hỗ trợ học sinh nắm vững kiến thức lịch sử từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1945. Cuốn sách được chia thành hai phần chính. Phần 1 mang tiêu đề "Lịch sử thế giới cận đại" tập trung vào các sự kiện và diễn biến quan trọng trong lịch sử thế giới từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917. Nội dung của phần này bao gồm sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản, các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác, cũng như sự phát triển văn hóa và kỹ thuật trong thời kỳ này. Phần 2 của cuốn sách là "Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918" tập trung vào lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1918. Các nội dung chính trong phần này bao gồm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các phong trào chống Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội trong thời kỳ này. Cuốn sách có tổng cộng 31 bài học, gồm cả lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam, với nhiều chương nhỏ gồm những bài học chi tiết về các sự kiện lịch sử quan trọng. Mỗi bài học đi kèm với một phần ôn tập để giúp học sinh kiểm tra và củng cố kiến thức đã học. "SGK - Lịch sửlớp 8 " là một cuốn sách giáo khoa đáng tin cậy và hữu ích cho việc học lịch sử ở lớp 8. Nó cung cấp kiến thức chi tiết và rõ ràng về các sự kiện lịch sử quan trọng, giúp học sinh hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của thế giới và Việt Nam trong thời kỳ cận đại.
     Bình luận (5)

     Lê Thị F

     Sách giáo khoa (SGK) - Lịch sử 8 thật thú vị, em đã bị cuốn hút và không muốn dừng đọc.

     Trả lời.

     Nguyễn Văn E

     Em đã học được nhiều kiến thức mới, giờ em cảm thấy tự tin hơn khi kiểm tra.

     Trả lời.

     Hoàng Thị D

     Em thấy rất biết ơn những người đã đấu tranh và hy sinh để bảo vệ đất nước.

     Trả lời.

     Phạm Văn C

     Sau khi đọc sách này, tôi nhận ra mình thật may mắn được sinh ra và sống trong hòa bình.

     Trả lời.

     Trần Thị B

     Học qua sách giáo khoa (SGK) - Lịch sử 8, em đã cảm thấy cảm động với những cuộc đấu tranh của dân tộc.

     Trả lời.
     Nhấn vào đây để đánh giá
     Thông tin người gửi
     Đặt câu hỏi
     0.07329 sec| 2224.297 kb