Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 7

Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 7
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 7

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 7 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 7 Bản PDF

 

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú
 • Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

 • Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
 • Bài 4: Trùng roi
 • Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
 • Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
 • Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

 • Bài 8: Thủy tức
 • Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
 • Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3: Các ngành giun

 • Bài 11: Sán lá gan
 • Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
 • Bài 13: Giun đũa
 • Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
 • Bài 15: Giun đất
 • Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
 • Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương 4: Ngành thân mềm

 • Bài 18: Trai sống
 • Bài 19: Một số thân mềm khác
 • Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
 • Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành chân khớp

  Lớp Giáp xác

  • Bài 22: Tôm sông
  • Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
  • Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

  Lớp Hình nhện

  • Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

  Lớp Sâu bọ

  • Bài 26: Châu chấu
  • Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
  • Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
  • Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
  • Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống

  Chương 6: Ngành động vật có xương sống

   Các lớp Cá

   • Bài 31: Cá chép
   • Bài 32: Thực hành: Mổ cá
   • Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép
   • Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

   Lớp Lưỡng cư

   • Bài 35: Ếch đồng
   • Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗ
   • Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

   Lớp Bò sát

   • Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
   • Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
   • Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

   Lớp Chim

   • Bài 41: Chim bồ câu
   • Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
   • Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
   • Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
   • Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

   Lớp Thú

   • Bài 46: Thỏ
   • Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
   • Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
   • Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
   • Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
   • Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
   • Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

   Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

   • Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển
   • Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
   • Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
   • Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

   Chương 8: Động vật và đời sống con người

   • Bài 57: Đa dạng sinh học
   • Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)
   • Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học
   • Bài 60: Động vật quý hiếm
   • Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
   • Bài 63: Ôn tập
   • Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên
   Cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 7 " được biên soạn bởi Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo và được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Sách giới thiệu về môn học Sinh học lớp 7 và bao gồm các chương và bài học liên quan đến các ngành động vật khác nhau. Mục lục của cuốn sách bao gồm các chương sau đây: - Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh: Bài 3 đến Bài 7 tập trung vào việc giới thiệu về các loại động vật nguyên sinh như trùng roi, trùng biến hình, trùng kiết lị và trùng sốt rét. Chương này cũng nêu ra đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh. - Chương 2: Ngành ruột khoang: Bài 8 đến Bài 10 giới thiệu về thủy tức, đa dạng của ngành ruột khoang và đặc điểm chung và vai trò của ngành này. - Chương 3: Các ngành giun: Bài 11 đến Bài 17 tập trung vào việc giới thiệu về các loại giun như sán lá gan, giun đũa, giun đất và các loại giun khác. Chương này cũng nêu ra đặc điểm chung của ngành giun. - Chương 4: Ngành thân mềm: Bài 18 đến Bài 21 giới thiệu về trai sống, các loại thân mềm khác và đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. - Chương 5: Ngành chân khớp: Bài 22 đến Bài 30 tập trung vào việc giới thiệu về tôm sông, nhện, sâu bọ và các loại động vật khác thuộc lớp Giáp xác, Hình nhện và Sâu bọ. Chương này cũng nêu ra đa dạng và vai trò của lớp này. - Chương 6: Ngành động vật có xương sống: Bài 31 đến Bài 44 giới thiệu về các lớp động vật có xương sống như Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú. Các bài học trong chương này tập trung vào việc giới thiệu về các loại động vật trong từng lớp, cấu tạo bên trong của chúng và đa dạng của từng lớp. - Chương 7: Sự tiến hóa của động vật: Bài 53 đến Bài 56 giới thiệu về môi trường sống, sự vận động và di chuyển, tiến hóa về tổ chức cơ thể và sinh sản trong loài động vật. Chương này cũng giới thiệu về cây phát sinh giới động vật. - Chương 8: Động vật và đời sống con người: Bài 57 đến Bài 66 giới thiệu về đa dạng sinh học, các biện pháp đấu tranh sinh học và các loài động vật quý hiếm, cùng với tìm hiểu về một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương. Cuối cùng, chương này cũng giới thiệu về việc tham quan thiên nhiên. Cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Sinh họclớp 7 " cung cấp kiến thức về các ngành động vật, từ những loại động vật nguyên sinh cho đến các loại động vật có xương sống. Nội dung sách được trình bày một cách cụ thể và dễ hiểu, giúp học sinh lớp 7 có thể nắm vững kiến thức về sinh học từ các ngành động vật khác nhau. Sách cũng gợi mở sự quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và các loài động vật quý hiếm.
   Bình luận (4)

   Ngô Quang Hải

   Tôi rất biết ơn giáo viên đã biên soạn bộ sách này. Nó đã giúp tôi xây*** nền tảng vững chắc cho kiến thức sinh học.

   Trả lời.

   Lê Thị Hồng Nhung

   Tôi vô cùng cảm động trước các hình ảnh trong sách. Chúng giúp tôi hiểu một cách sâu sắc về các khái niệm sinh học.

   Trả lời.

   Nguyễn Văn Tuấn

   Tôi không thể không phấn khích khi được sử dụng bộ sách giáo trình này. Nó thật tuyệt vời!

   Trả lời.

   Huỳnh Thị Mỹ Linh

   Em rất vui khi có SGK này. Nó rất hấp dẫn và giúp em hiểu rõ hơn về sinh học.

   Trả lời.
   Nhấn vào đây để đánh giá
   Thông tin người gửi
   Đặt câu hỏi
   0.08119 sec| 2229.828 kb