Sách giáo khoa (SGK) - Giáo dục công dânlớp 11

Sách giáo khoa (SGK) - Giáo dục công dânlớp 11
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 11

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Giáo dục công dânlớp 11 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Giáo dục công dânlớp 11 Bản PDF

 

Sách Giáo Khoa Giáo Giục Công Dân Lớp 11

Sách Giáo Khoa Giáo Giục Công Dân Lớp 11 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Phần một: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ
 • Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế
 • Bài 2. Hàng hoá – tiền tệ – thị trường
 • Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
 • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
 • Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
 • Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 • Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước
 • Phần hai: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI
 • Bài 8. Chủ nghĩa xã hội
 • Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
 • Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
 • Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
 • Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
 • Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá
 • Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh
 • Bài 15. Chính sách đối ngoại
Cuốn "Sách giáo khoa (SGK) - Giáo dục công dânlớp 11 " bao gồm hai phần chính. Phần một: Công dân với kinh tế, gồm 6 bài học. Các bài học này trình bày về vai trò và tương quan giữa công dân và sự phát triển kinh tế. Nó giải thích về hàng hoá, tiền tệ, thị trường và quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. Các bài cũng trình bày về cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, cung-cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. Cuốn sách cũng đề cập đến quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, cũng như tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước. Phần hai của sách là "Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội". Gồm 9 bài học, phần này giới thiệu về chủ nghĩa xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách còn trình bày về chính sách dân số và giải quyết việc làm, chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá. Ngoài ra, cuốn sách cũng khám phá chính sách quốc phòng và an ninh, cũng như chính sách đối ngoại. Tổng quan, cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Giáo dục công dânlớp 11 " cung cấp kiến thức cơ bản về công dân và vai trò của họ trong kinh tế và các vấn đề chính trị - xã hội. Nó giải thích các khái niệm và quy luật căn bản, giúp đọc giả hiểu rõ hơn về quá trình phát triển kinh tế và vai trò của công dân trong xã hội. Cuốn sách này là một nguồn tư liệu quan trọng để phát triển nhận thức công dân và khả năng phân tích của học sinh lớp 11.
Bình luận (0)
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đặt câu hỏi
0.07973 sec| 2129.555 kb