Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 9

Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 9
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 9

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 9 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 9 Bản PDF

 

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 9 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Địa Lí Dân Cư

  • Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
  • Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
  • Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
  • Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
  • Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

  Địa Lí Kinh Tế

  • Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
  • Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
  • Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
  • Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
  • Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
  • Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
  • Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
  • Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
  • Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
  • Bài 15: Thương mại và du lịch
  • Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

  Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

  • Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
  • Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
  • Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
  • Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
  • Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
  • Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
  • Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
  • Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
  • Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
  • Bài 28: Vùng Tây Nguyên
  • Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
  • Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
  • Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
  • Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
  • Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
  • Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
  • Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  • Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
  • Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
  • Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo
  • Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
  • Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

  Địa Lí Địa Phương

  • Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
  • Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
  • Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
  • Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương
  • Bảng tra cứu thuật ngữ
  "Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 9 " là một cuốn sách giáo trình được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố và Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam cung cấp. Cuốn sách giới thiệu một bộ kiến thức về địa lý dành cho học sinh lớp 9. Cuốn sách được tổ chức thành các mục, bao gồm ba phần chính: Địa Lí Dân Cư, Địa Lí Kinh Tế, Sự Phân Hóa Lãnh Thổ và Địa Lí Địa Phương. Mỗi phần chia thành nhiều bài học nhỏ về các chủ đề khác nhau, giúp học sinh hiểu rõ về địa lý dân cư, kinh tế và phân hóa lãnh thổ của Việt Nam. Mỗi bài học cung cấp kiến thức cơ bản và cũng có thực hành để học viên áp dụng và phân tích thông tin. Phần Địa Lí Dân Cư giới thiệu về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân số và gia tăng dân số, phân bố dân cư và các loại hình quần cư, lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, còn có bài thực hành về phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999. Phần Địa Lí Kinh Tế tập trung vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại và du lịch. Cuốn sách cũng cung cấp bài thực hành để vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế. Phần Sự Phân Hóa Lãnh Thổ giới thiệu về phân bố và đặc điểm của các vùng miền trong nước như Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, biển - đảo. Cuốn sách cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, tài nguyên và môi trường của từng vùng miền. Bài thực hành trong phần này giúp học sinh nắm vững và phân tích thông tin địa lý trên bản đồ. Phần Địa Lí Địa Phương tập trung vào việc giới thiệu địa lý của các tỉnh thành phố Việt Nam. Cuốn sách gồm thông tin về các thành phần tự nhiên, cơ cấu kinh tế và quan hệ giữa các yếu tố. Bài thực hành giúp học sinh thực hiện việc phân tích và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương. Cuốn sách cũng cung cấp bảng tra cứu thuật ngữ giúp học sinh hiểu rõ các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực địa lí. Tổng quan, cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 9 " là một nguồn tài liệu tiêu chuẩn dành cho học sinh lớp 9, cung cấp kiến thức về địa lý Việt Nam theo một cách tổ chức rõ ràng và có các bài thực hành để học sinh áp dụng và phân tích. Cuốn sách giúp học sinh hiểu rõ về dân cư, kinh tế, phân hóa lãnh thổ và địa phương của Việt Nam.
  Bình luận (5)

  Trần Thị Mai

  Em cảm thấy hạnh phúc khi có sách Địa lí 9, nó giúp em trau dồi kiến thức và mở mang tầm nhìn.

  Trả lời.

  Lý Quang Hào

  Sách giáo khoa Địa lí 9 rất gần gũi và dễ hiểu, giúp em có hứng thú tìm hiểu thêm về địa lý.

  Trả lời.

  Nguyễn Thị Hương

  Tôi vui mừng khi sách giáo khoa Địa lí 9 cung cấp nhiều ví dụ thực tế giúp tôi áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

  Trả lời.

  Trần Văn Thanh

  Em biết ơn sách Địa lí 9 vì nó giúp em hiểu sâu hơn về địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế.

  Trả lời.

  Hoàng Bảo Trâm

  Đọc sách giáo khoa Địa lí 9 là một trải nghiệm tuyệt vời, nó mở rộng kiến thức của em về thế giới.

  Trả lời.
  Nhấn vào đây để đánh giá
  Thông tin người gửi
  Đặt câu hỏi
  0.06677 sec| 2237.781 kb