Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 10

Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 10
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 10

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 10 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 10 Bản PDF

 

Sách Học Sinh Địa Lí Lớp 10 – Cánh Diều

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10 – Cánh Diều: tại đây

Sách Học Sinh Địa Lí Lớp 10 – Cánh Diều gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • LỜI NÓI ĐẦU
 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

 • Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh
 • Bài 2. Sử dụng bản đồ

PHẦN 2: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

  CHƯƠNG 1: TRÁI ĐẤT

  • Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng
  • Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

  CHƯƠNG 2: THẠCH QUYỂN

  • Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  • Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

  CHƯƠNG 3: KHÍ QUYỂN

  • Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
  • Bài 8. Khí áp, gió và mưa
  • Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

  CHƯƠNG 4: THUỶ QUYỂN

  • Bài 10. Thuỷ quyển. Nước trên lục địa
  • Bài 11. Nước biển và đại dương

  CHƯƠNG 5: SINH QUYỂN

  • Bài 12. Đất và sinh quyển
  • Bài 13. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới

  CHƯƠNG 6: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA VỎ ĐỊA LÍ

  • Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
  • Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới

  PHẦN 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

   CHƯƠNG 7: ĐỊA LÍ DÂN CƯ

   • Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số
   • Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hoá

   CHƯƠNG 8: CÁC NGUỒN LỰC, MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

   • Bài 18. Các nguồn lực phát triển kinh tế
   • Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

   CHƯƠNG 9: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

    ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

    • Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
    • Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
    • Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

    ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

    • Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
    • Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp
    • Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

    ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

    • Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
    • Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
    • Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch

    CHƯƠNG 10: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

    • Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
    • Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
    • BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
    • BẢNG TRA CỨU ĐỊA DANH TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI

    END

     Cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 10 " là một tài liệu học tập dành cho học sinh lớp 10. Sách được chia thành ba phần chính, bao gồm các mục lục như sau: Phần 1: Một số vấn đề chung - Bài 1: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh - Bài 2: Sử dụng bản đồ Phần 2: Địa lí tự nhiên Chương 1: Trái Đất - Bài 3: Trái Đất và thuyết kiến tạo mảng - Bài 4: Hệ quả địa lí của các chuyển động chính của Trái Đất Chương 2: Thạch quyển - Bài 5: Thạch quyển và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất - Bài 6: Thạch quyển và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Chương 3: Khí quyển - Bài 7: Khí quyển và nhiệt độ không khí - Bài 8: Khí áp, gió và mưa - Bài 9: Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu Chương 4: Thuỷ quyển - Bài 10: Thuỷ quyển và nước trên lục địa - Bài 11: Thuỷ quyển và nước biển và đại dương Chương 5: Sinh quyển - Bài 12: Sinh quyển và đất - Bài 13: Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới Chương 6: Một số quy luật của vỏ địa lí - Bài 14: Vỏ địa lí và quy luật thống nhất và hoàn chỉnh - Bài 15: Quy luật địa đới và phi địa đới Phần 3: Địa lí kinh tế - xã hội Chương 7: Địa lí dân cư - Bài 16: Dân số và gia tăng dân số, cơ cấu dân số - Bài 17: Phân bố dân cư và đô thị hoá Chương 8: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế - Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế - Bài 19: Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế - Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản - Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản - Bài 22: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp - Địa lí công nghiệp - Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp - Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp - Bài 25: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Địa lí dịch vụ - Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ - Bài 27: Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - Bài 28: Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch Chương 10: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh - Bài 29: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Bài 30: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh Cuốn sách tập trung vào việc giới thiệu kiến thức địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế-xã hội cho học sinh lớp 10. Nó bao gồm bài học chi tiết về các khái niệm cơ bản như Thạch quyển, Khí quyển, Thuỷ quyển, Sinh quyển và Địa lí các ngành kinh tế. Ngoài ra, sách cũng giới thiệu về các quy luật vỏ địa lí và các tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, sách cũng mang đến các bài thực hành để học sinh rèn kỹ năng phân tích bản đồ và sơ đồ địa lí. "Từ những thông tin trên, cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Địa lílớp 10 " là một nguồn tài liệu công cụ hữu ích cho việc học tập và nắm vững kiến thức địa lí ở cấp độ lớp 10. Sách cung cấp những kiến thức căn bản và chi tiết trong lĩnh vực địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế-xã hội. Đồng thời, dựa trên các bài thực hành, sách cũng giúp học sinh phát triển kỹ năng phân tích bản đồ và sơ đồ địa lí."
     Bình luận (5)

     Nguyễn Thị Anh Đào

     Em thật sự tự tin khi gặp SGK này, nó giúp em định hình lại tương lai của mình trong môn Địa lý.

     Trả lời.

     Phạm Xuân Hưng

     Tôi rất hài lòng với sách này, nó đã giúp tôi nâng cao kiến thức một cách hiệu quả.

     Trả lời.

     Lê Minh Thiên

     Em thật sự biết ơn tác giả sách này, giúp em hiểu rõ hơn về các khái niệm địa lý.

     Trả lời.

     Vũ Thị Thanh Hương

     Cuốn sách này khiến tôi cảm động với cách chọn góc nhìn và cung cấp thông tin chi tiết.

     Trả lời.

     Nguyễn Văn Tuấn

     Em thật sự phấn khích khi đọc sách này, nó có những hình ảnh và bài tập thú vị.

     Trả lời.
     Nhấn vào đây để đánh giá
     Thông tin người gửi
     Đặt câu hỏi
     0.09482 sec| 2241.906 kb