Sách giáo khoa (SGK) - Đại số và Giải tíchlớp 11

Sách giáo khoa (SGK) - Đại số và Giải tíchlớp 11
 • Danh mục

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 11

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Đại số và Giải tíchlớp 11 - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Đại số và Giải tíchlớp 11 Bản PDF

Sách giáo khoa đại số và giải tích 11

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 gồm các bài sau:

Hàm Số lượng giác
Phương trình lượng giác cơ bản
Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương I
Quy tắc đếm
Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Nhị thức Niu-ton
Phép thử và biến cố
Xác suất của biến cố
Ôn tập chương II
Phương pháp quỵ nạp toán học
Dãy số
Cấp số cộng
Cấp số nhân
Ôn tập chương III
Giới hạn của dãy số
Giới hạn của hàm số
Hàm Số liên tục
Ôn tập chương IV
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Quy tắc tính đạo hàm
Đạo hàm của hàm số lượng giác
Vi phân
Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương V

MỤC LỤC

 • Hàm Số lượng giác
 • Phương trình lượng giác cơ bản
 • Một số phương trình lượng giác thường gặp
 • Ôn tập chương I
 • Quy tắc đếm
 • Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
 • Nhị thức Niu-ton
 • Phép thử và biến cố
 • Xác suất của biến cố
 • Ôn tập chương II
 • Phương pháp quỵ nạp toán học
 • Dãy số
 • Cấp số cộng
 • Cấp số nhân
 • Ôn tập chương III
 • Giới hạn của dãy số
 • Giới hạn của hàm số
 • Hàm Số liên tục
 • Ôn tập chương IV
 • Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
 • Quy tắc tính đạo hàm
 • Đạo hàm của hàm số lượng giác
 • Vi phân
 • Đạo hàm cấp hai
 • Ôn tập chương V
"Sách giáo khoa (SGK) - Đại số và Giải tíchlớp 11 " là một cuốn sách giáo khoa được biên soạn bởi Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo và được nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam cung cấp. Cuốn sách này nhằm giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức về đại số và giải tích. Cuốn sách bao gồm các chương sau đây: 1. Chương I: Hàm Số lượng giác và phương trình lượng giác cơ bản. Chương này giúp học sinh hiểu về các khái niệm cơ bản về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. 2. Chương II: Ôn tập chương I và giới thiệu về quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và nhị thức Newton. Chương này giúp học sinh ôn lại kiến thức cơ bản và hiểu về các quy tắc quan trọng trong toán học. 3. Chương III: Phương pháp quỵ nạp toán học, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân. Chương này giúp học sinh nắm vững phương pháp giải các bài toán quỵ nạp, dãy số và khái niệm về cấp số cộng và cấp số nhân. 4. Chương IV: Ôn tập chương III và giới thiệu về giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục. Chương này giúp học sinh ôn lại kiến thức về giới hạn và hiểu về khái niệm hàm số liên tục. 5. Chương V: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm của hàm số lượng giác, vi phân và đạo hàm cấp hai. Chương này giúp học sinh hiểu rõ khái niệm và các quy tắc tính đạo hàm, cũng như ứng dụng của đạo hàm trong các bài toán. Cuốn sách cung cấp cho học sinh kiến thức tổng quan và chi tiết về đại số và giải tích. Nó được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, giúp học sinh nắm vững kiến thức và rèn kỹ năng problem-solving. Cuốn sách cũng cung cấp các bài tập và câu hỏi ôn tập ở cuối mỗi chương để giúp học sinh ôn tập và kiểm tra kiến thức đã học. Tóm lại, cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Đại số và Giải tíchlớp 11 " là một nguồn tài liệu quan trọng cho học sinh lớp 11 trong việc nắm vững kiến thức về đại số và giải tích, và sẽ giúp họ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực này.
Bình luận (0)
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đặt câu hỏi
0.07677 sec| 2139.695 kb