Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

where s the post office  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Theo dõi chỉ dẫn: Tìm bảng chỉ dẫn hoặc hỏi người dân địa phương về vị trí bưu điện.
- Sử dụng bản đồ: Kiểm tra bản đồ để xem vị trí bưu điện.
- Dùng điện thoại di động: Sử dụng ứng dụng bản đồ hoặc gọi điện trực tiếp đến bưu điện để hỏi vị trí chính xác.

Câu trả lời(s):
1. The post office is located on Main Street.
2. The post office is next to the supermarket.
3. The post office is opposite the park.
4. The post office is about 2 kilometers from here.
5. The post office is on the corner of Oak Avenue and Pine Street.
6. The post office is near the train station.
7. The post office is in the city center.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

You can find the post office near the central park, just a few blocks away.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The post office is located on Main Street, next to the bakery.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44948 sec| 2247.305 kb