Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

vua hôn gọi là gì ???
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Bước 1: Đọc câu hỏi kỹ và xác định từ câu hỏi cần tìm hiểu.

Bước 2: Tìm các nguồn thông tin liên quan đến câu hỏi, như sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu trên mạng, v.v.

Bước 3: Nắm vững kiến thức từ các nguồn thông tin thu được và suy luận để trả lời câu hỏi.

Bước 4: Viết câu trả lời dựa trên thông tin và suy luận của mình.

Câu trả lời:

Theo truyền thống văn học Việt Nam, vua hôn được gọi là "vua chúa". Trong quá trình nghi lễ đăng quang, vua sẽ tiến hành nghi thức hôn đăng quang để khẳng định quyền lực và uy tín của mình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Vua hôn thường được coi là biểu tượng của quyền lực, sự tôn trọng và uy quyền trong xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Vua hôn được xem là người đứng đầu trong hệ thống quân chủ, là người có chức vụ cao nhất trong nền chính trị.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vua hôn gọi là vị vua trị vì một quốc gia, có quyền lực hành pháp, điều hành quốc gia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.31411 sec| 2215.891 kb