Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Vương

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a] 5 m vuông = .................................. cm vuông c] 2608 m vuông = ............dam vuông ............................m vuông b]2 km vuông = .................................ha d]30000 hm vuông = .......................................ha
Mình cần một chút trợ giúp ở đây! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không? Làm ơn giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta áp dụng các quy đổi đơn vị diện tích như sau:

a] 1 m vuông = 100 cm vuông. Vậy để chuyển từ m vuông sang cm vuông, ta nhân số m vuông trên cho 100. Vậy 5m vuông = 5 x 100 = 500cm vuông.

b] 1 km vuông = 100 ha. Vậy để chuyển từ km vuông sang ha, ta nhân số km vuông trên cho 100. Vậy 2 km vuông = 2 x 100 = 200 ha.

c] 1 dam vuông = 100 m vuông. Vậy để chuyển từ m vuông sang dam vuông, ta chia số m vuông trên cho 100. Vậy 2608 m vuông = 2608 ÷ 100 = 26,08 dam vuông.

d] 1 hm vuông = 0,01 ha. Vậy để chuyển từ hm vuông sang ha, ta nhân số hm vuông trên cho 0,01. Vậy 30000 hm vuông = 30000 x 0,01 = 300 ha.

Vậy kết quả là:
a] 5 m vuông = 500 cm vuông
b] 2 km vuông = 200 ha
c] 2608 m vuông = 26,08 dam vuông
d] 30000 hm vuông = 300 ha

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46049 sec| 2248.766 kb