Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Linh

Viết lại câu với nghĩa tương tự " What do you think people will find on Jupiter ?" he said -> He asked me  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
Để viết lại câu với nghĩa tương tự, ta sử dụng câu hỏi gián tiếp. Thay đổi thứ tự từ và chuyển đổi đại từ nhân xưng.

Câu trả lời:
He asked me what I thought people would find on Jupiter.

He asked me what people would find on Jupiter.

He asked me what might be found on Jupiter.

He asked me what could be discovered on Jupiter.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.14219 sec| 2217.102 kb