Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Việt

viết bài văn nêu cảm nhận của em về dân ca, dân vũ ở Ngệ An  
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Tìm hiểu về dân ca, dân vũ ở Ngệ An: xác định nguồn gốc, ý nghĩa, sự phát triển và tình cảm của người dân đối với nó.
2. Phân tích các yếu tố tạo nên sự đặc biệt và độc đáo của dân ca, dân vũ ở Ngệ An.
3. Nắm vững thông tin về lịch sử, văn hóa và truyền thống của người dân Ngệ An.
4. Xác định những cảm nhận cá nhân về dân ca và dân vũ ở Ngệ An.

Câu trả lời:
Dân ca và dân vũ ở Ngệ An là những hình thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong văn hóa dân tộc. Dân ca xuất hiện từ rất lâu đời và trở thành một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân. Những bài dân ca thường mang những giai điệu và lời ca nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm, cuộc sống và lịch sử của người dân Ngệ An. Trong khi đó, dân vũ là những điệu múa truyền thống, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội và sự kiện quan trọng. Những điệu múa này thể hiện vẻ đẹp, sức mạnh và thủy chung của người dân Ngệ An.

Ưu điểm của dân ca và dân vũ ở Ngệ An là mang trong mình sự đơn giản, chân thực và gần gũi với cuộc sống của người dân. Đồng thời, chúng còn giúp người dân gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên tính đoàn kết và sự tự hào về quê hương của mình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Dân ca và dân vũ ở Nghe An là biểu tượng của tình yêu và lòng tự hào về đất nước. Cảm nhận của tôi về dân ca và dân vũ ở Nghe An là sự mãnh liệt, sôi động và gắn kết của người dân nơi đây trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Dân ca ở Nghe An có những giai điệu trữ tình, mộc mạc và sâu lắng. Những giai điệu dân vũ rộn ràng, hồn nhiên và năng động. Cảm nhận của tôi về dân vũ ở Nghe An là sự hòa quyện giữa âm nhạc và các điệu múa tạo nên một bữa tiệc văn hóa đầy sức sống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Dân ca và dân vũ ở Nghe An là những nét đặc trưng văn hóa của vùng miền Trung Việt Nam. Cảm nhận của tôi về dân ca và dân vũ ở Nghe An là sự phản ánh chân thực về đời sống, tâm hồn và tình yêu đất nước của người dân nơi đây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để giải câu hỏi thứ nhất (x-3)^2-16=0, ta có thể áp dụng công thức khai triển bình phương một biến:
(x-3)^2 = 16
x^2 - 6x + 9 = 16
x^2 - 6x - 7 = 0
Tiếp theo, ta có thể giải phương trình bậc hai bằng cách sử dụng công thức nghiệm:
x = (-(-6) ± √((-6)^2 - 4(1)(-7))) / (2(1))
x = (6 ± √(36 + 28)) / 2
x = (6 ± √64) / 2
x = (6 ± 8) / 2

Vậy, ta có hai nghiệm:
x1 = (6 + 8) / 2 = 14 / 2 = 7
x2 = (6 - 8) / 2 = -2 / 2 = -1

Để giải câu hỏi thứ hai x^2 - 2x = 24, ta cần biểu diễn phương trình dạng bậc hai:
x^2 - 2x - 24 = 0
Tiếp theo, ta có thể giải phương trình bằng cách sử dụng công thức nghiệm:
x = (-(-2) ± √((-2)^2 - 4(1)(-24))) / (2(1))
x = (2 ± √(4 + 96)) / 2
x = (2 ± √100) / 2
x = (2 ± 10) / 2

Vậy, ta có hai nghiệm:
x1 = (2 + 10) / 2 = 12 / 2 = 6
x2 = (2 - 10) / 2 = -8 / 2 = -4

Để giải câu hỏi thứ ba (2x+1)+(x+3)^2(x+7)(x-7)=0, ta có thể giải từng phần số hạng của phương trình:
(2x+1) = 0
=> 2x = -1
=> x = -1/2

(x+3)^2 = 0
=> (x+3) = 0
=> x = -3

(x+7) = 0
=> x = -7

(x-7) = 0
=> x = 7

Vậy, ta có ba nghiệm:
x1 = -1/2
x2 = -3
x3 = 7

Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn là:
Phương trình (x-3)^2-16=0 có hai nghiệm là x = 7 và x = -1.
Phương trình x^2 - 2x = 24 có hai nghiệm là x = 6 và x = -4.
Phương trình (2x+1)+(x+3)^2(x+7)(x-7)=0 có ba nghiệm là x = -1/2, x = -3 và x = 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.62583 sec| 2260.195 kb