Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Huy

Tuổi trung bình của 11 cầu thủ bóng đá đội tuyển Phương Nam là 21 tuổi. Nếu không kể thủ môn thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 20 tuổi. Hãy tính tuổi của thủ môn đội tuyển Phương Nam.
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Gọi x là tuổi của thủ môn.
Theo thông tin có:

11 cầu thủ bóng đá đội tuyển Phương Nam có tuổi trung bình là 21 tuổi.
=> Tổng tuổi của 11 cầu thủ là 11 * 21 = 231 tuổi.

10 cầu thủ còn lại (không kể thủ môn) có tuổi trung bình là 20 tuổi.
=> Tổng tuổi của 10 cầu thủ còn lại là 10 * 20 = 200 tuổi.

Tổng tuổi của 11 cầu thủ (bao gồm thủ môn và 10 cầu thủ còn lại) là 231 tuổi.

Vậy x + 200 = 231.

Từ đó ta tìm được x = 31.

Đáp án: Tuổi của thủ môn đội tuyển Phương Nam là 31 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Gọi tuổi của thủ môn là x. Theo giả thiết, ta có phương trình (11 * 21 - x) / 11 = 20. Từ đó suy ra x = 31 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi tuổi của thủ môn là x. Theo giả thiết, ta có tổng tuổi của 11 cầu thủ là 11 * 21 = 231 tuổi. Tổng tuổi của 10 cầu thủ còn lại là 10 * 20 = 200 tuổi. Vậy, tuổi của thủ môn sẽ là tổng tuổi của tất cả cầu thủ trừ đi tổng tuổi của 10 cầu thủ còn lại: x = 231 - 200 = 31 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52150 sec| 2237.078 kb