Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Long

Từ một ngã tư, một ô tô và một xe đạp cùng khởi hành và đi theo hai đường thẳng hợp với nhau góc 60 . Sau 10phút, ô tô cách ngã tư 12 km, còn xe đạp cách ngã tư 3 km . a) Tính tốc độ của mỗi xe? b) Tính khoảng cách giữa hai xe sau 2h chuyển động?
Mình đang cần sự trợ giúp của các cao nhân! Ai có thể dành chút thời gian giúp mình giải quyết câu hỏi khó này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, chúng ta có thể sử dụng công thức khoảng cách = tốc độ x thời gian.

a) Ta có thể xác định tốc độ của mỗi xe bằng cách chia khoảng cách cả hai xe đã đi được cho thời gian di chuyển.
- Tốc độ của ô tô là: v_oto = (12 km) / (10/60 h) = 72 km/h.
- Tốc độ của xe đạp là: v_xedap = (3 km) / (10/60 h) = 18 km/h.

b) Ta sẽ tính khoảng cách giữa hai xe sau 2 giờ chuyển động. Với tốc độ đã tính ở câu a), ta có thể sử dụng công thức khoảng cách = tốc độ x thời gian.
- Khoảng cách mà ô tô đi được sau 2 giờ là: S_oto = v_oto x t = (72 km/h) x (2 h) = 144 km.
- Khoảng cách mà xe đạp đi được sau 2 giờ là: S_xedap = v_xedap x t = (18 km/h) x (2 h) = 36 km.

Vậy, khoảng cách giữa hai xe sau 2 giờ chuyển động là 144 km - 36 km = 108 km.

Câu trả lời:
a) Tốc độ của ô tô là 72 km/h, tốc độ của xe đạp là 18 km/h.
b) Khoảng cách giữa hai xe sau 2 giờ chuyển động là 108 km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Khoảng cách giữa hai xe sau 2 giờ chuyển động là: S = S_ôto - S_xeđạp = 144 km - 36 km = 108 km

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b) Từ công thức khoảng cách S = V*t, sau 2 giờ thì: S_ôto = V_ôto*t = 72 km/h * 2 h = 144 km

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tốc độ của xe đạp: V_xeđạp = S/t = 3 km/(10/60 h) = 18 km/h

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46058 sec| 2261.93 kb