Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đạt

Từ các bazo: Fe(OH)2, Fe(OH)3, Ba(OH)2, KOH. Hãy viết công thức oxit tương ứng.
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Bước 1: Phân tích công thức của các bazo, ta có:

- Fe(OH)2: có 1 nguyên tử Fe và 2 nguyên tử OH, do đó, hiệu của các nguyên tử từ clorơ là +2.
- Fe(OH)3: có 1 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử OH, do đó, hiệu của các nguyên tử từ clorơ là +3.
- Ba(OH)2: có 1 nguyên tử Ba và 2 nguyên tử OH, do Ba thuộc nhóm 2A có hiệu của các nguyên tử từ clorơ là +2.
- KOH: có 1 nguyên tử K và 1 nguyên tử OH, do K thuộc nhóm 1A có hiệu của các nguyên tử từ clorơ là +1.

Bước 2: Tạo công thức oxit tương ứng, ta có:

- Fe(OH)2 -> FeO: Oxit sắt (II)
- Fe(OH)3 -> Fe2O3: Oxit sắt (III)
- Ba(OH)2 -> BaO: Oxit bari
- KOH -> KO: Oxit kali

Câu trả lời:
Công thức oxit tương ứng là:
1) Oxit sắt (II): FeO
2) Oxit sắt (III): Fe2O3
3) Oxit bari: BaO
4) Oxit kali: KO.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.13227 sec| 2232.625 kb