Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Vương

Truyện Âu Cơ - Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liêụ: (Chỉ được chọn 1 đáp án) A.Chữ viết. B.Cả 3 nguồn tư liệu trên. C.Hiện vật. D.Truyền miệng.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi trên, ta cần xem xét thông tin về truyện "Âu Cơ - Lạc Long Quân".

Phương pháp làm:
- Đọc lại đề bài để hiểu câu hỏi.
- Tìm hiểu về truyện "Âu Cơ - Lạc Long Quân" và các nguồn tư liệu có liên quan.
- So sánh thông tin trong các nguồn tư liệu để xác định xem truyện này thuộc nguồn tư liệu nào.

Câu trả lời:
- Từ thông tin trong câu hỏi, ta có thể chọn các nguồn tư liệu đáp án A, B, C hoặc D.
- Để xác định đúng nguồn tư liệu, ta có thể tham khảo thêm thông tin về truyện "Âu Cơ - Lạc Long Quân".
- Sau khi tham khảo thông tin từ các nguồn tư liệu, ta phát hiện rằng truyện "Âu Cơ - Lạc Long Quân" thuộc nguồn tư liệu "Truyền miệng", vì nó được truyền lại qua các thế hệ qua lời kể của người dân và không có nguồn gốc chính thức từ chữ viết, hiện vật hoặc các tư liệu có sẵn.

Vậy, câu trả lời đúng là: D. Truyền miệng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Câu truyện Âu Cơ - Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liệu hiện vật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu truyện Âu Cơ - Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liệu truyền miệng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Câu truyện Âu Cơ - Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liệu chữ viết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.60812 sec| 2221.555 kb