Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

tổ tiên anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, nguyễn Lữ vốn quê ở ..............bị chúa nguyễn bắt đưa vào đàng trong khai khẩn đất hoang điền vào chổ trống:

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Lịch sử Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.29688 sec| 2037.086 kb