Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ánh

Tính nhanh :  ( 100 + 42 ) x 42 + ( 200 - 58 ) x 58
Các pro ơi, mình đang cần sự trợ giúp! Ai có thể hướng dẫn mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước tính toán theo thứ tự ưu tiên của phép tính.

Bước 1: Tính trong cặp dấu ngoặc thứ nhất: 100 + 42 = 142 và 200 - 58 = 142
Bước 2: Tính trong cặp dấu ngoặc thứ hai: 142 x 42 = 5964 và 142 x 58 = 8236
Bước 3: Tính tổng của hai phép tính được ở trên: 5964 + 8236 = 14200

Vậy kết quả của biểu thức (100 + 42) x 42 + (200 - 58) x 58 là 14200.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52528 sec| 2235.641 kb