Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Huy

TÍNH BẰNG CÁCH NHANH NHẤT: 13 x 45 + 55 x 13 -13 x 100
Chào các Bạn, mình đang gặp một chút vấn đề và thực sự cần sự trợ giúp của mọi người. Bạn nào biết cách giải quyết không, có thể chỉ giúp mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính nhanh biểu thức 13 x 45 + 55 x 13 - 13 x 100, ta có thể áp dụng phương pháp thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên.

Phương pháp 1:
- Tính phép nhân đầu tiên: 13 x 45 = 585.
- Tính phép nhân thứ hai: 55 x 13 = 715.
- Tính phép nhân cuối cùng: 13 x 100 = 1300.
- Tính tổng của các kết quả: 585 + *** = 0.

Đáp số là 0.

Phương pháp 2:
- Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân: 13 x (45 + 55 - 100).
- Tính phép cộng trong ngoặc trước: 45 + 55 - 100 = 0.
- Tính phép nhân: 13 x 0 = 0.

Đáp số là 0.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.62388 sec| 2208.336 kb