Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Vương

tìm x              x+1/2=8/x+1
Chào mọi người! Tôi đang tìm kiếm một chút hỗ trợ để giải quyết câu hỏi này. Có ai biết câu trả lời không nhỉ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình x + 1/2 = 8/(x+1), ta có thể sử dụng phương pháp nhân đôi hay phương pháp thử số.

1. Sử dụng phương pháp nhân đôi:
- Đặt f(x) = x + 1/2 - (8/(x+1)).
- Ta có f(x) = 0 tương đương với x + 1/2 - (8/(x+1)) = 0.
- Nhân mẫu hai vế với (x+1) ta được: (x+1)(x+1/2) - 8 = 0.
- Mở ngoặc và đặt f(x) = x^2 + x + 1/2x + 1/2 - 8 = x^2 + 3/2x - 7/2.
- Để đơn giản hơn, ta có thể đặt f(x) = 2x^2 + 3x - 7.
- Ta cần tìm khoảng chứa nghiệm.
Gọi a = -5 và b = -4. Ta có: f(a) = -69 và f(b) = -53.
Vì f(a).f(b) < 0, nên phương trình có nghiệm nằm trong khoảng [-5, -4].
- Tiến hành phân đôi: Ta chia khoảng [-5, -4] thành hai khoảng [-5, -4.5] và [-4.5, -4].
Ta kiểm tra hàm số f(x) trên hai khoảng này:
+ Với khoảng [-5, -4.5]: f(-5) = -71 < 0 và f(-4.5) = -56 > 0. Nghĩa là phần nghiệm nằm trong khoảng [-5, -4.5].
+ Với khoảng [-4.5, -4]: f(-4.5) = -56 > 0 và f(-4) = -57 < 0. Nghĩa là phần nghiệm nằm trong khoảng [-4.5, -4].
- Tiếp tục chia khoảng [-4.5, -4] thành hai khoảng. Lặp lại quá trình trên cho các khoảng mới cho đến khi đạt được độ chính xác mong muốn.
- Dựa vào phương pháp này, ta có thể tìm được giá trị x gần đúng của phương trình.

2. Sử dụng phương pháp thử số:
- Đặt x = -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ...
- Tính giá trị của biểu thức x + 1/2 - (8/(x+1)).
- Kiểm tra giá trị của biểu thức và tìm giá trị x thỏa mãn.

Câu trả lời của câu hỏi trên không thể xác định được vì chưa có thông tin về phương trình được giải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Bước 4: Giải phương trình bậc hai trên, ta có x = -2 hoặc x = 4

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bước 3: Dịch chuyển tất cả các thành phần của phương trình về cùng một phía, ta có 2x^2 - 2x - 16 = 0

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bước 2: Nhân cả phương trình với x, ta có 2x^2 + x = 16 + 2x

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47622 sec| 2255.43 kb