Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Linh

tim tat ca cac so tu nhien n thoa man 2n+13 chia het cho n-2 ?
Mọi người thân mến, mình đang thật sự cần một lời khuyên cho câu hỏi này. Mọi người có thể hỗ trợ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta xét các số tự nhiên từ n = 3 trở đi (vì phép chia cho 0 không xác định).

Giả sử số tự nhiên n thỏa mãn 2n + 13 chia hết cho n-2, ta có:

2n + 13 ≡ 0 (mod n-2)

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phương pháp thử và sai. Ta bắt đầu bằng việc thử giá trị của n từ 3 và tăng dần lên cho đến khi tìm được số n thỏa mãn.

Cách giải khác:

Phép chia hết chia hết khi và chỉ khi phần dư của phép chia bằng 0. Do đó, ta có:

2n + 13 ≡ 0 (mod n-2)

Tương đương với:

2n + 13 ≡ 0 (mod n-2) - 0

2n + 13 ≡ 0 (mod n-2) - 0(n-2)

2n + 13 ≡ 0 (mod n-2) - 0n + 2^2

2n + 13 ≡ 2^2 (mod n-2)

(Vì (n-2) - 0n + 2^2 = 4)

Tiếp theo, ta xét những số tự nhiên n thỏa mãn phương trình 2n + 13 ≡ 4 (mod n-2).

Ta thấy rằng n = 3 là một giải đáp, do 2(3) + 13 = 19 chia hết cho 3-2.

Vậy câu trả lời cho bài toán trên là: Các số tự nhiên n thỏa mãn 2n+13 chia hết cho n-2 là n = 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Để giải bài toán này, ta cần tìm các số tự nhiên n sao cho 2n+13 chia hết cho n-2. Ta có thể áp dụng thuật toán vét cạn, bắt đầu từ n = 1, ta tính 2n+13 và kiểm tra xem nó có chia hết cho n-2 hay không. Nếu có, ta lưu lại giá trị n đó vào một danh sách. Tiếp theo, ta tăng giá trị của n lên 1 và lặp lại quá trình trên cho đến khi tìm được tất cả các giá trị n thỏa mãn. Trả về danh sách các giá trị n đã tìm được.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải bài toán này, ta cần tìm các số tự nhiên n sao cho 2n+13 chia hết cho n-2. Ta có thể sử dụng một thuật toán để kiểm tra từng số tự nhiên n. Bắt đầu từ n = 1, ta tính 2n+13 và kiểm tra xem nó có chia hết cho n-2 hay không. Tiếp theo, ta tăng giá trị của n lên 1 và lặp lại quá trình trên cho đến khi tìm được tất cả các giá trị n thỏa mãn. Trả về danh sách các giá trị n đã tìm được.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải bài toán này, ta cần tìm các số tự nhiên n sao cho 2n+13 chia hết cho n-2. Ta có công thức chia dư: a ≡ b (mod m) nếu và chỉ nếu a chia hết cho m và hiệu a - b chia hết cho m. Áp dụng công thức này vào bài toán, ta có 2n+13 ≡ 0 (mod n-2). Tương đương với việc 2n+13 chia hết cho n-2. Ta có thể thử nghiệm các số tự nhiên n để tìm giá trị mà 2n+13 chia hết cho n-2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta phải tìm các số tự nhiên n sao cho 2n+13 chia hết cho n-2. Đầu tiên, chúng ta có thể thử nghiệm các giá trị n từ 1 đến 10. Khi n = 1, ta có 2(1) + 13 = 15 không chia hết cho -1, vì vậy n = 1 không thỏa mãn. Khi n = 2, ta có 2(2) + 13 = 17 không chia hết cho 0, vì vậy n = 2 cũng không thỏa mãn. Khi n = 3, ta có 2(3) + 13 = 19 không chia hết cho 1, vì vậy n = 3 cũng không thỏa mãn. Khi n = 4, ta có 2(4) + 13 = 21 chia hết cho 2, vậy n = 4 là một giá trị thỏa mãn. Tiếp tục thử nghiệm, ta có n = 5 không thỏa mãn, n = 6 không thỏa mãn, n = 7 không thỏa mãn, n = 8 không thỏa mãn, n = 9 không thỏa mãn, và n = 10 không thỏa mãn. Vậy, chỉ có 1 giá trị n = 4 là thỏa mãn điều kiện đã cho.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45573 sec| 2255.82 kb