Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Huy

Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 2 thì được số mới gấp 6 lần số phải tìm   Giúp mik với mik đang cần gấp trong ngày hôm nay  bn nhanh mik tik cho ! thanks

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Gọi số cần tìm là \(\overline{abc}\)

Sau khi viết bên trái số đó chữ số 2 ta được số mới là: \(\overline{2abc}\)

Hiệu hai số là:

\(\overline{2abc}-\overline{abc}=2000\)

Ta có sơ đồ:

loading...

Hiệu số phần bằng nhau là:

\(6-1=5\)

Số phải tìm là:

\(2000:5\times1=400\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27051 sec| 2205.867 kb