Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Phương

Tìm hai số chẵn có tổng bằng 200, biết giữa chúng có 4 số lẻ.
Chào cả nhà, mình đang gặp một chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu này, ta cần thể hiện hai số chẵn dưới dạng biểu diễn và tính toán.

Phương pháp giải:
1. Gọi hai số chẵn cần tìm là x và y.
2. Bằng tổng của hai số chẵn x và y, ta có: x + y = 200.
3. Giữa hai số này có 4 số lẻ, tức là đối với một số lẻ, số chẵn tiếp theo cách xa 2 đơn vị.
4. Vì vậy, chúng ta có thể thể hiện x và y dưới dạng: x = 2n và y = 2(n+2).
5. Từ đó, ta có x + y = 2n + 2(n+2) = 4n + 4 = 200.
6. Giải phương trình ta có: 4n + 4 = 200.
7. Rút gọn ta có: 4n = 196.
8. Chia cả hai vế của phương trình cho 4, ta có: n = 49.
9. Thay n = 49 vào biểu diễn của x và y ta có: x = 2(49) = 98 và y = 2(49+2) = 100.

Câu trả lời:
Hai số chẵn có tổng bằng 200 và giữa chúng có 4 số lẻ là 98 và 100.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Một cách khác nữa để tìm hai số chẵn có tổng bằng 200 và có 4 số lẻ là số 94 và 106.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Một cách khác để tìm hai số chẵn có tổng bằng 200 và có 4 số lẻ là số 96 và 104.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Một cách để tìm hai số chẵn có tổng bằng 200 và có 4 số lẻ là số 98 và 102.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45104 sec| 2248.234 kb