Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Ánh

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng : 121 ; 144 ; 169 ; 225 ; 256 ; 324 ; 361 ; 400 .
Help me, please! Mình đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi cực kỳ khó khăn và mình cần sự trợ giúp từ cộng đồng. Ai có thể giải đáp giúp mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tìm căn bậc hai của một số học, ta sử dụng phương pháp sau:

1. Tách số học thành các thừa số nguyên tố.
2. Tính căn bậc hai của từng thừa số nguyên tố.
3. Nhân các căn bậc hai của các thừa số nguyên tố lại với nhau.

Áp dụng phương pháp trên, ta có:

1. Tách số 121: 121 = 11^2
Căn bậc hai của 11^2 là căn bậc hai của 11 nhân với chính nó: căn bậc hai của 11 x căn bậc hai của 11 = 11.

2. Tách số 144: 144 = 12^2
Căn bậc hai của 12^2 là căn bậc hai của 12 nhân với chính nó: căn bậc hai của 12 x căn bậc hai của 12 = 12.

3. Tách số 169: 169 = 13^2
Căn bậc hai của 13^2 là căn bậc hai của 13 nhân với chính nó: căn bậc hai của 13 x căn bậc hai của 13 = 13.

4. Tách số 225: 225 = 15^2
Căn bậc hai của 15^2 là căn bậc hai của 15 nhân với chính nó: căn bậc hai của 15 x căn bậc hai của 15 = 15.

5. Tách số 256: 256 = 16^2
Căn bậc hai của 16^2 là căn bậc hai của 16 nhân với chính nó: căn bậc hai của 16 x căn bậc hai của 16 = 16.

6. Tách số 324: 324 = 18^2
Căn bậc hai của 18^2 là căn bậc hai của 18 nhân với chính nó: căn bậc hai của 18 x căn bậc hai của 18 = 18.

7. Tách số 361: 361 = 19^2
Căn bậc hai của 19^2 là căn bậc hai của 19 nhân với chính nó: căn bậc hai của 19 x căn bậc hai của 19 = 19.

8. Tách số 400: 400 = 20^2
Căn bậc hai của 20^2 là căn bậc hai của 20 nhân với chính nó: căn bậc hai của 20 x căn bậc hai của 20 = 20.

Vậy căn bậc hai của các số trong danh sách là 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46774 sec| 2260.844 kb