Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Giang

Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông dự định trồng 25 ha khoai tây, thôn Bắc dự định trồng 32 ha khoai tây. Hết năm, thôn Đông trồng được 27 ha khoai tây, thôn  Bắc cũng trồng được 27 ha khoai tây. Viết thích hợp vào chỗ chấm: a) Thôn Đông đã thực hiện được....... o/o kế hoạch cả năm và đã vượt mức............o/o kế hoạch cả năm. b) Thôn Bắc đã thực hiện được .........o/o kế hoạch cả năm.
Mọi người ơi, mình cảm thấy loay hoay quá, không biết phải làm sao. Ai có thể chỉ dẫn mình cách giải quyết không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta thực hiện các bước sau:

1. Tìm tổng số ha khoai tây dự định trồng theo kế hoạch:
- Thôn Đông: 25 ha
- Thôn Bắc: 32 ha
=> Tổng số ha dự định trồng là 25 + 32 = 57 ha.

2. Tính hiệu số ha khoai tây thực tế trồng so với kế hoạch:
- Thôn Đông: 27 ha
- Thôn Bắc: 27 ha
=> Hiệu số ha thực tế trồng so với kế hoạch là 27 - 25 = 2 ha (đối với thôn Đông) và 27 - 32 = -5 ha (đối với thôn Bắc).

3. Tính phần trăm thực hiện so với kế hoạch:
- Thôn Đông: 27/25 x 100% = 108% => Thôn Đông đã thực hiện được 108% kế hoạch và đã vượt mức 8% kế hoạch cả năm.
- Thôn Bắc: 27/32 x 100% = 84,375% => Thôn Bắc đã thực hiện được 84,375% kế hoạch cả năm.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi là:
a) Thôn Đông đã thực hiện được 108% kế hoạch cả năm và đã vượt mức 8% kế hoạch cả năm.
b) Thôn Bắc đã thực hiện được 84,375% kế hoạch cả năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

b) Thôn Bắc đã thực hiện được 84.375% kế hoạch cả năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Thôn Đông đã thực hiện được 108% kế hoạch cả năm và đã vượt mức 8% kế hoạch cả năm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52055 sec| 2239.016 kb