Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Dung

Theo em từ “ hao gầy” trong  “ Chở câu lục bát hao gầy tình cha” có nghĩa như thế nào?
Mọi người ơi, mình cần sự giúp đỡ để giải quyết một vấn đề cá nhân. Bạn nào có thể chia sẻ kiến thức của mình với mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đọc câu hỏi và hiểu ý muốn hỏi về nghĩa của từ "hao gầy" trong cụm từ "Chở cầu lục bát hao gầy tình cha".

2. Tìm thông tin: Tìm trong văn bản hoặc từ điển để xác định nghĩa của từ "hao gầy".

3. Phân tích từ/cụm từ: Phân tích cấu tạo và ý nghĩa của từ "hao gầy" để hiểu cụm từ "hao gầy" được sử dụng trong trường hợp này có nghĩa như thế nào.

4. Trả lời câu hỏi: Trả lời câu hỏi dựa trên phân tích từ/cụm từ và thông tin tìm được. Nếu có nhiều cách trả lời, hãy trình bày tất cả các cách làm có thể.

Câu trả lời:

Dựa vào từ "hao gầy", ta có thể phân tích như sau:

- "hao": tàn tạ, suy kiệt, mòn mỏi.
- "gầy": gầy yếu, suy nhược.

Từ "hao gầy" trong câu "Chở cầu lục bát hao gầy tình cha" có thể để chỉ những công việc, những cống hiến mà cha mẹ đã làm cho gia đình và con cái trong cuộc sống hàng ngày. "Hao gầy" ở đây có ý nghĩa là đầy đủ, công việc vất vả, nhưng cũng có thể tàn phai và mỏi mệt theo thời gian.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Theo nghĩa bóng, từ 'hao gầy' có thể biểu thị sự kiệt quệ, suy yếu của tình cha. Nó chỉ ra rằng tình cha yếu đuối, không còn mạnh mẽ, không đủ sức khỏe để bảo vệ gia đình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo nghĩa đen, từ 'hao gầy' trong câu lục bát 'Chở cầu lục bát hao gầy tình cha' có thể hiểu là cha mẹ mắc bệnh và gầy ốm, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách giải:

Để làm thí nghiệm và xác định số thí nghiệm tạo ra sản phẩm chứa kim loại, ta cần biết các quy tắc về điện phân, phản ứng oxi-hoá khử và cân bằng phương trình hóa học.

1. Điện phân dung dịch AlCl3:
Quy tắc điện phân: Kim loại có độ âm điện thấp nằm ở điện cực âm (catôt) và thu hút ion Cl-. Ta có phản ứng:
2Al3+ + 6e- -> 2Al
Sản phẩm của phản ứng là kim loại Al.

2. Điện phân dung dịch CuSO4:
Quy tắc điện phân: Kim loại có độ âm điện thấp nằm ở điện cực âm (catôt) và thu hút ion SO42-. Ta có phản ứng:
Cu2+ + 2e- -> Cu
Sản phẩm của phản ứng là kim loại Cu.

3. Điện phân nóng chảy NaCl:
NaCl tan chảy thành ion Na+ và Cl-. Na+ thuộc điện cực âm (catôt) và thu hút electron, phản ứng:
2Cl- -> Cl2 + 2e-
Cl2 được sinh ra, không có sản phẩm chứa kim loại.

4. Cho luồng khí CO qua bột Al2O3 nung nóng:
Quy tắc phản ứng oxi-hoá khử: Kim loại có độ âm điện thấp bị oxi-hoá, trong khi CO tác dụng với Al2O3 làm khử nó. Ta có phản ứng:
CO + Al2O3 -> CO2 + 2Al
Sản phẩm của phản ứng là CO2 và kim loại Al.

5. Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2:
Quy tắc phản ứng oxi-hoá khử: Kim loại có độ âm điện thấp bị oxi-hoá, trong khi Ag+ tác dụng với Fe2+ làm khử nó. Ta có phản ứng:
2Ag+ + Fe2+ -> 2Ag + Fe3+
Sản phẩm của phản ứng là hai kim loại Ag và Fe.

6. Cho luồng khí NH3 qua CuO nung nóng:
Quy tắc phản ứng oxi-hoá khử: Kim loại có độ âm điện thấp bị oxi-hoá, NH3 tác dụng với CuO làm khử nó. Ta có phản ứng:
2NH3 + 3CuO -> 3Cu + 3H2O + N2
Sản phẩm của phản ứng là kim loại Cu và các chất khí H2O và N2.

Vậy, số thí nghiệm sau khi kết thúc phản ứng tạo sản phẩm có chứa kim loại là 5. Đáp án là D.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44971 sec| 2256.57 kb