Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Ánh

Thế nào là nửa thuộc địa nửa phong kiến ?  Thế nào là thuộc địa nửa phong kiến So Sánh.  
Mọi người ơi, mình đang rối bời không biết làm thế nào ở đây. Bạn nào đi qua cho mình xin ít hint với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi một cách cẩn thận.
2. Tìm hiểu về các khái niệm "nửa thuộc địa nửa phong kiến" và "thuộc địa nửa phong kiến" trong lịch sử.
3. So sánh các khái niệm trên.
4. Trả lời câu hỏi theo yêu cầu.

Câu trả lời:

"Nửa thuộc địa nửa phong kiến" là thuật ngữ được sử dụng để chỉ giai đoạn phát triển của Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Trong giai đoạn này, nền kinh tế Việt Nam phần lớn được sự quản lý của thuộc địa Pháp, trong khi giới quan lại và phong kiến của Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại.

"Thuộc địa nửa phong kiến" là khái niệm nhằm mô tả giai đoạn lịch sử khi Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp từ năm 1884 đến năm 1945. Trong thời kỳ này, nền chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam bị chi phối và kiểm soát bởi thuộc địa Pháp, trong đó vẫn còn những yếu tố phong kiến trong khối quan lại và quan lại.

So sánh:
Cả "nửa thuộc địa nửa phong kiến" và "thuộc địa nửa phong kiến" đều đánh dấu giai đoạn Việt Nam bị Pháp chiếm đóng và kiểm soát. Tuy nhiên, "nửa thuộc địa nửa phong kiến" chỉ rõ rằng trong giai đoạn đó, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào quá trình phát triển dưới sự quản lý của Pháp, trong khi vẫn còn sự tồn tại của phong kiến. Trong khi đó, "thuộc địa nửa phong kiến" chỉ rõ bối cảnh Pháp đã chi phối và đối xử với Việt Nam cả về chính trị, kinh tế và xã hội, nhưng vẫn còn những yếu tố phong kiến tồn tại trong hệ thống quan lại và quan lại của Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

So sánh nửa thuộc địa nửa phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến: Nửa thuộc địa nửa phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến đều là hình thức cai trị trong thời kỳ thuộc địa. Tuy nhiên, ở nửa thuộc địa nửa phong kiến, người cai trị có thể là người ngoại viện và tuân theo quy tắc phong kiến, trong khi ở thuộc địa nửa phong kiến, người cai trị là người ngoại viện và áp dụng quy tắc cai trị của hệ thống phong kiến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thuộc địa nửa phong kiến là một hình thức cai trị được áp dụng trong thời kỳ thuộc địa, khi quốc gia thuộc về một nước ngoại viện và quyền lực của người cai trị dựa trên hệ thống phong kiến. Trong hình thức này, người cai trị là một quan chức đến từ nước ngoại viện và áp dụng các quy tắc cai trị của hệ thống phong kiến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Nửa thuộc địa nửa phong kiến là một hình thức cai trị được áp dụng trong thời kỳ thuộc địa, khi quốc gia thuộc về một nước ngoại viện, nhưng vẫn duy trì phong kiến để quản lý các vùng lãnh thổ. Trong hình thức này, người cai trị có thể là một quan chức đến từ nước ngoại viện, nhưng vẫn tuân theo các quy tắc của phong kiến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23747 sec| 2230.031 kb