Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Long

Tập hợp các số tự nhiên n sao cho 2n + 3 chia hết cho n + 1
Có vẻ như mình đã gặp bế tắc rồi. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp đỡ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần tìm các số tự nhiên n sao cho 2n + 3 chia hết cho n + 1.

Cách giải 1:
- Đầu tiên, ta sẽ chứng minh n + 1 chia hết cho 2n + 3, tương đương với việc n + 1 chia hết cho 2(n + 1) - (2n + 3).
- Ta có 2(n + 1) - (2n + 3) = 2n + 2 - 2n - 3 = -1.
- Vậy nếu n + 1 chia hết cho -1 thì nó cũng chia hết cho 1, và ngược lại.

- Vậy ta có thể chọn các số tự nhiên n sao cho 2n + 3 chia hết cho n + 1 nếu và chỉ nếu n + 1 chia hết cho 1.
- Điều này có nghĩa là n + 1 có thể nhận bất kỳ giá trị nào, vì tất cả các số tự nhiên đều chia hết cho 1.

Cách giải 2:
- Ta cũng có thể giải bài toán này bằng cách sử dụng phép chia Euclide.
- Ta biểu diễn 2n + 3 dưới dạng (n + 1)(2 - 1/(n + 1)).
- Nếu n + 1 không chia hết cho (n + 1), thì một trong hai ước số (2 - 1/(n + 1)) và (n + 1) chắc chắn chia hết cho (n + 1), từ đó tức là 2n + 3 chia hết cho (n + 1).
- Tuy nhiên, nếu n + 1 chia hết cho (n + 1), tức là (n + 1) = 1 thì n = 0. Tuy nhiên, 0 không phải là số tự nhiên.
- Do đó, không tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện câu hỏi.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là không tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Để giải câu hỏi này, chúng ta có thể áp dụng công thức số học để tìm các giá trị của n sao cho 2n + 3 chia hết cho n + 1.

Cách 1:
- Chúng ta có công thức tổng quát của dãy số tự nhiên là: S = n(n+1)/2.
- Giả sử 2n + 3 chia hết cho n + 1, ta có: (2n + 3)/(n + 1) = k (với k là một số nguyên).
- Mở đơn thức ta được: (2n + 3)/(n + 1) = 2 + 1/(n + 1) = k.
- Từ đó ta suy ra n + 1 chia hết cho n + 1 (vì 1/(n + 1) là một số dương).
- Từ đó suy ra k = 2, và n + 1 = 1 hay n = 0.
- Vậy câu trả lời thứ nhất là n = 0.

Cách 2:
- Ta giả sử rằng n + 1 không chia hết cho 2n + 3.
- Khi đó, ta có thể biểu diễn 2n + 3 dưới dạng (n + 1)k + r (với k là số nguyên dương, r là số nguyên dương nhỏ hơn n + 1).
- Vậy (2n + 3)/(n + 1) = k + r/(n + 1).
- Điều này đồng nghĩa với việc n + 1 không chia hết cho n + 1, tương phản với giả thuyết ban đầu.
- Vậy ta không có câu trả lời thứ hai.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi là: { "content1": "n = 0" }

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24594 sec| 2216.477 kb