Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Đạt

Số tập con là gì ? Công thức tính số tập con  ? Đầy đủ dễ hiểu nhé . Mình sẽ tick
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần hiểu rõ về số tập con của một tập hợp.

Số tập con của một tập hợp gồm các phần tử là số tập chứa một hoặc nhiều phần tử của tập hợp ban đầu.

Để tính số tập con của một tập hợp, ta áp dụng công thức sau:
Số tập con của một tập hợp có n phần tử là 2^n, trong đó n là số phần tử của tập hợp ban đầu.

Ví dụ: Cho tập hợp {1, 2, 3}.
Số tập con của tập hợp này là 2^3 = 8, gồm các tập con rỗng {}, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}.

Vậy, số tập con của một tập hợp là 2^n, trong đó n là số phần tử của tập hợp ban đầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Công thức tính số tập con của tập hợp gốc có n phần tử là 2^n. Nghĩa là số tập con bằng 2 nhân với chính số mũ của số phần tử trong tập hợp gốc. Ví dụ: Cho tập hợp gốc có 5 phần tử, số tập con của nó là 2^5 = 32 tập con.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số tập con là số lượng tập hợp con mà ta có thể lấy từ tập hợp gốc. Nghĩa là mỗi phần tử của tập hợp gốc có thể thuộc hoặc không thuộc vào mỗi tập con. Ví dụ: Cho tập hợp gốc là {a, b, c}, ta có các tập con là {} (tập rỗng), {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}. Do đó, số tập con của tập hợp gốc có 2^3 = 8 tập con.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50494 sec| 2236.453 kb